ΑΒΑΞ: Αύξηση τζίρου 7%, EBITDA 17,6% και έργα 900 εκατ. ευρώ το 2019

Με ενοποιημένο κύκλο εργασιών 575,9 εκατ. ευρώ (από συνεχιζόμενες δραστηριότητες μετά την διακοπή δραστηριοτήτων στο Κατάρ, ύψους 57,2 εκατ. ευρώ) ενισχυμένο κατά 7% έκλεισε το 2019 για τον όμιλο ΑΒΑΞ.

Το αποτέλεσμα του συγκρίσιμου έτους έχει αναμορφωθεί, με την μείωση του κύκλου εργασιών του 2018 κατά 44,1 εκατ. ευρώ, σύμφωνα με την εταιρεία, η οποία με βάση τις συνεχιζόμενες δραστηριότητες, σε ενοποιημένη βάση παρουσίασε ζημιά προ φόρων ύψους 11,2 εκατ. ευρώ το 2019 έναντι ζημιάς 8,3 εκατ. ευρώ το 2018. Τα αποτελέσματα του 2019 έχουν επιβαρυνθεί με έκτακτες και μη οργανικές χρεώσεις λόγω διαγραφής επισφαλών απαιτήσεων και άλλων προβλέψεων ύψους 28,9 εκατ. ευρώ ενώ το 2018 η αντίστοιχη επιβάρυνση είχε ανέλθει σε 16,9 εκατ. ευρώ.

Σε μετά φόρων βάση, ο όμιλος το 2019 κατέγραψε ζημιά ύψους 17,6 εκατ. ευρώ από συνεχιζόμενες δραστηριότητες, έναντι ζημιάς 24,5 εκατ. ευρώ στο προηγούμενο έτος. Εφόσον ληφθούν υπόψη και οι διακοπείσες δραστηριότητες, η ενοποιημένη ζημιά του 2019 μετά από φόρους ανήλθε σε 43,1 εκατ. ευρώ έναντι 26,3 εκατ. ευρώ αντίστοιχα.

Τα κέρδη προ φόρων, χρηματοοικονομικών εξόδων και αποσβέσεων (ΕΒΙΤDA) του ομίλου από συνεχιζόμενες δραστηριότητες το 2019 ανήλθαν σε 58,1 εκατ. ευρώ καταγράφοντας αύξηση 17,6% ενώ λαμβάνοντας υπόψη και τις διακοπείσες δραστηριότητες, ο όμιλος παρουσίασε EBITDA ύψους 35,0 εκατ. ευρώ έναντι 49,9 εκατ. ευρώ αντίστοιχα.

Οι λειτουργικές ταμειακές ροές του ομίλου το 2019, μη λαμβάνοντας υπόψη τις διακοπείσες δραστηριότητες, παρουσίασαν σημαντική αύξηση σε σχέση με το προηγούμενο έτος.

Tα έργα

Η διακοπή δραστηριοτήτων σχετίζεται με την επιχειρηματική απόφαση πώλησης των θυγατρικών εταιρειών του ομίλου στο Κατάρ, λόγω της επιδείνωσης του επιχειρηματικού κλίματος στην χώρα και των σοβαρών καθυστερήσεων στις εισπράξεις έργων. Η εταιρεία βρίσκεται σε προχωρημένο στάδιο διαπραγματεύσεων με τον τοπικό εταίρο των εν λόγω θυγατρικών και σύντομα αναμένεται να υπογραφεί η σχετική συμφωνία μεταβίβασης.

Στο τέλος του 2019, το ανεκτέλεστο υπόλοιπο του ομίλου υπερέβαινε τα 1,3 δισ. ευρώ καθώς εντός του έτους αναλήφθηκαν έργα συνολικής αξίας άνω των 900 εκατ. ευρώ σε Ελλάδα, Κύπρο, Ιράκ, Βουλγαρία και Κροατία, επιβεβαιώνοντας τη στόχευση της εταιρείας για ενίσχυση της παρουσίας της στις διεθνείς αγορές.

Επισημαίνεται ότι στον ενοποιημένο ισολογισμό της 31.12.2019 δεν αντικατοπτρίζεται εύλογη αξία (fair value) ύψους 226 εκατ. ευρώ, λόγω της διαφοράς μεταξύ εύλογης αξίας και καθαρής θέσης των συμμετοχών του ομίλου σε παραχωρήσεις που ενοποιούνται με τη μέθοδο της καθαρής θέσης.

Επιπλέον, η υλοποίηση του στρατηγικού πλάνου της εταιρείας συνεχίστηκε και εντός του 2020, με  την ολοκλήρωση της Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου ύψους 20 εκατ. ευρώ και ενέργειες αποεπένδυσης από μη-βασικές λειτουργικές δραστηριότητες. Παράλληλα, οι εργασίες της εταιρείας προσαρμόστηκαν άμεσα και απρόσκοπτα στις συνθήκες που έθεσε η πανδημία ενώ το αποτύπωμα της διευρύνεται, με νέες παραδόσεις έργων, όπως οι τρεις νέοι σταθμοί της επέκτασης της Γραμμής 3 του Μετρό και τα τμήματα Καβάλα – Θεσσαλονίκη και Θεσσαλονίκη – Καστοριά, του Διαδριατικού Αγωγού Φυσικού Αερίου TAP.

Για το άμεσο μέλλον, όπως αναφέρει μεταξύ άλλων σε ανακοίνωσή της η εταιρεία, αναμένεται βελτίωση της πορείας του κατασκευαστικού κλάδου, με την αναγκαία αξιοποίηση των χρηματοδοτικών ευκαιριών που θα προκύψουν σε ευρωπαϊκό επίπεδο, ώστε να καταφέρουν οι υποδομές να διαδραματίσουν τον αποδεδειγμένα καταλυτικό ρόλο τους στην αναπτυξιακή πορεία της χώρας.

naftemporiki.gr

Κυριακή Κανονίδου

Είμαι η Κυριακή Κανονίδου, δημοσιογράφος και συντάκτρια στο ενημερωτικό site news1.gr

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *