Βαρύ το τίμημα της κρίσης, με συρρίκνωση τζίρου 28% για τις ελληνικές επιχειρήσεις

Κατά την περίοδο της παρατεταμένης κρίσης 2008-2016, ο ελληνικός επιχειρηματικός τομέας συρρικνώθηκε κατά 28% σε όρους κύκλου εργασιών, σύμφωνα με μελέτη της Εθνικής Τράπεζας για την εγχώρια επιχειρηματικότητα. Οπως τονίζεται στη μελέτη, δεδομένων των απωλειών αυτών, υψηλή σημασία αποκτά η επίδραση της ύφεσης στους λειτουργικούς δείκτες των επιχειρήσεων, καθώς από το επίπεδο υγείας τους θα εξαρτηθούν η δυναμικότητα και η διατηρησιμότητα της επικείμενης ανάκαμψης. Βασικό συμπέρασμα της ανάλυσης της Εθνικής είναι ότι οι επιχειρήσεις βγαίνουν διαρθρωτικά ενδυναμωμένες από την κρίση και συνεπώς η σταδιακή επαναφορά της εγχώριας ζήτησης σε φυσιολογικά επίπεδα εκτιμάται ότι θα τους παράσχει τη βάση για να ανταγωνιστούν αποτελεσματικά τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις και να κερδίσουν μερίδια στις διεθνείς αγορές προϊόντων και κεφαλαίων. Οσον αφορά επιμέρους κλάδους, τα ξενοδοχεία και η βιομηχανία πετρελαίου ξεχώρισαν θετικά, αυξάνοντας τις πωλήσεις τους πάνω από 20% την περίοδο 2008-2016, ενώ δευτερευόντως σχετική αντοχή στην κρίση επέδειξαν η βιομηχανία τροφίμων και οι μεταφορές.

Οι τέσσερις αυτοί κλάδοι επέδειξαν και τις υψηλότερες αυξήσεις μεριδίων στις επιχειρηματικές πωλήσεις – ξεπερνώντας αθροιστικά το 19% το 2016 από 14% το 2008. Από την άλλη πλευρά, εντονότερη μείωση πωλήσεων παρατηρήθηκε στο εμπόριο αυτοκινήτων, στη βιομηχανία μη μεταλλικών ορυκτών (κυρίως τσιμέντο), στις επιστημονικές δραστηριότητες (κυρίως ελεύθεροι επαγγελματίες όπως αρχιτέκτονες, δικηγόροι κ.λπ.) και στις τηλεπικοινωνίες – με το αθροιστικό τους μερίδιο στις επιχειρηματικές πωλήσεις να συρρικνώνεται στο 9% το 2016 από 14% το 2008. Σε επίπεδο βασικών τομέων, το λιανικό εμπόριο στην Ελλάδα συνεχίζει να καλύπτει μερίδιο της τάξης του 20% των επιχειρηματικών πωλήσεων (έναντι περίπου 10% στην Ε.Ε.), ενώ αντίθετα η βιομηχανία εκτός πετρελαίου παραμένει στο χαμηλό 18% (έναντι 26% κ.μ.ο. στην Ε.Ε.) – δεικνύοντας έτσι ότι δεν έχει διενεργηθεί ευρεία μετατόπιση πωλήσεων από τους μη εμπορεύσιμους προς τους εμπορεύσιμους τομείς της ελληνικής οικονομίας. Αξιοσημείωτη εξαίρεση αποτελεί η αύξηση του μεριδίου εξωστρεφών υπηρεσιών (μεταφορές και τουρισμός) στο 8% των πωλήσεων το 2016 (από 6% το 2008 – κοντά στον ευρωπαϊκό διαχρονικό μέσο όρο). Οπως προκύπτει από τη μελέτη, οι ελληνικές επιχειρήσεις έγιναν περισσότερο αποτελεσματικές στη διάρκεια της κρίσης όσον αφορά το κόστος πρώτων υλών και της άμεσα συνδεδεμένης με το προϊόν εργασίας (δηλαδή εκτός μισθών διοίκησης και διάθεσης). Συγκεκριμένα, το μεικτό περιθώριο κέρδους αυξήθηκε σε 28% το 2016 από 24% το 2006, ξεπερνώντας έτσι τον ευρωπαϊκό μέσο όρο κατά 2 ποσοστιαίες μονάδες. Η τάση αυτή διακρίνεται και σε όρους προστιθέμενης αξίας, με τον δείκτη μεικτού κέρδους ως ποσοστό του ΑΕΠ να συγκλίνει με τον ευρωπαϊκό (έναντι υστέρησης 12 ποσοστιαίων μονάδων το 2006) – κυρίως μετά το 2010, με εμφανή την επίδραση των μεταρρυθμίσεων στην αγορά εργασίας.

Κυριακή Κανονίδου

Είμαι η Κυριακή Κανονίδου, δημοσιογράφος και συντάκτρια στο ενημερωτικό site news1.gr

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *