Πολυνομοσχέδιο: Σημαντικές αλλαγές σε εξωδικαστικό και νόμο Κατσέλη

Πολυνομοσχέδιο: Σημαντικές αλλαγές σε εξωδικαστικό και νόμο Κατσέλη

Πολυνομοσχέδιο: Σημαντικές αλλαγές σε εξωδικαστικό και νόμο Κατσέλη 1

Τη δυνατότητα υπαγωγής στον εξωδικαστικό μηχανισμό ρύθμισης χρεών και ληξιπρόθεσμων οφειλών που «γεννήθηκαν» εντός του 2017 προβλέπει το πολυνομοσχέδιο. Μάλιστα, η δυνατότητα αυτή παρέχεται τόσο για εκκρεμείς υποθέσεις όσο και για περιπτώσεις όπου η διαδικασία διαπραγμάτευσης απέβη άκαρπη. Επιπλέον, στη βάση όσων συμφωνήθηκαν με τους δανειστές κατά την τελευταία έλευση των εκπροσώπων τους στην Αθήνα, επέρχονται σημαντικές αλλαγές στον νόμο Κατσέλη με στόχο, κυρίως, τον περιορισμό του φαινομένου των στρατηγικών κακοπληρωτών.

Οι σημαντικότερες αλλαγές σε ό,τι αφορά τον εξωδικαστικό μηχανισμό, είναι οι ακόλουθες:

• Επιτρέπεται η υπαγωγή στον εξωδικαστικό μηχανισμό οφειλών προς το Δημόσιο, οφειλών υπέρ τρίτων που εισπράττονται από τη φορολογική διοίκηση και έχουν βεβαιωθεί έως την 31η Δεκεμβρίου 2017, καθώς και οφειλών προς τα ασφαλιστικά ταμεία οι οποίες γεννήθηκαν έως την 31η Δεκεμβρίου 2017 και θα βεβαιωθούν μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2018. Επίσης, θα επιτρέπεται η υπαγωγή και οφειλών προς τράπεζες που κατέστησαν ληξιπρόθεσμες μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2017. Στην περίπτωση που, πριν από την έναρξη ισχύος των εν λόγω νομοθετικών αλλαγών, η διαδικασία περατώθηκε χωρίς να υπάρξει συμβιβασμός, ο οφειλέτης μπορεί να επανυποβάλει αίτηση υπαγωγής στον εξωδικαστικό μηχανισμό εφόσον έχει ληξιπρόθεσμες οφειλές που γεννήθηκαν ή βεβαιώθηκαν εντός του 2017. Μετά μάλιστα την έκδοση κοινής υπουργικής απόφασης, θα δίνεται η δυνατότητα οφειλέτες με εκκρεμείς αιτήσεις να ζητούν τη διαγραφή των αιτήσεων αυτών και να τις επανυποβάλλουν, προκειμένου να συμπεριλάβουν στη ρύθμιση και οφειλές του 2017.

• Οι ομόρρυθμοι εταίροι ομόρρυθμης ή ετερόρρυθμης εταιρείας μπορούν να ζητήσουν τη ρύθμιση και του συνόλου των δικών τους οφειλών. Η δυνατότητα αυτή παρέχεται ακόμη και οι εταίροι έχουν ήδη υποβάλει αίτηση εκκρεμή ή περατωθείσα.

• Θα συμμετέχουν πλέον στη διαδικασία διαπραγμάτευσης του εξωδικαστικού και θα δεσμεύονται και από τη σύμβαση αναδιάρθρωσης των οφειλών και μικροπιστωτές, με απαιτήσεις μικρότερες του 1,5% του συνόλου έκαστος αλλά που αθροιζόμενες υπερβαίνουν το 15% του συνολικού χρέους ή το ποσό των 20.000.000 ευρώ.

• Δημόσιο και ασφαλιστικά ταμεία συμμετέχουν στις διαπραγματεύσεις και για οφειλές κάτω των 20.000 ευρώ.

• Αυξάνεται στις 90 ημέρες από 70 σήμερα η διάρκεια της αναστολής αναγκαστικών μέτρων εκτέλεσης.

Ως προς τον νόμο Κατσέλη (νόμος 3869/2010) οι κυριότερες αλλαγές που επέρχονται και αφορούν μάλιστα και εκκρεμείς αιτήσεις, είναι οι ακόλουθες: α) άρση τραπεζικού απορρήτου των οφειλετών, β) μη αυτόματη αναστολή των καταδιωκτικών μέτρων σε περίπτωση που ο οφειλέτης έχει παραιτηθεί δύο φορές από αίτηση υπαγωγής στον νόμο και υποβάλλει νέα για τρίτη φορά, γ) δυνατότητα ανάκλησης αναστολής καταδιωκτικών μέτρων σε περίπτωση συστηματικής καθυστέρησης των δόσεων ακόμη και αν είναι λιγότερες από τρεις, δ) απαγόρευση υποβολής νέας αίτησης από τον οφειλέτη εάν ο λόγος απόρριψης της πρώτης ήταν ο δόλος.

Στις ευνοϊκές διατάξεις συγκαταλέγονται τα εξής: α) δυνατότητα προστασίας της α΄ κατοικίας με βάση την εμπορική και όχι την αντικειμενική αξία της, β) η αδυναμία πληρωμής από κληρονόμους υπερχρεωμένων ακινήτων δεν θα θεωρείται de facto ότι υποκρύπτει δόλο και γ) έκδοση κοινής υπουργικής απόφασης για την επιδότηση των δόσεων από το Δημόσιο, ρύθμιση η οποία είχε ψηφισθεί από το 2015 αλλά δεν έχει εφαρμοσθεί.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *