Μέτρα της Κομισιόν για τη στήριξη επιχειρήσεων μέσω των κεφαλαιαγορών

Από την έντυπη έκδοση

Του Νίκου Μπέλλου
nbellos@naftemporiki.gr

Μετά τα μέτρα του περασμένου Απριλίου για τη στήριξη των τραπεζών, ώστε να διευκολυνθεί η χορήγηση δανείων στην πραγματική οικονομία (νοικοκυριά και επιχειρήσεις), η Κομισιόν πρότεινε χθες μια νέα δέσμη μέτρων, αυτή τη φορά για τη στήριξη των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων από τις κεφαλαιαγορές.

Τα νέα μέτρα, που εντάσσονται στο πλαίσιο της συνολικής στρατηγικής για την ανάκαμψη από την κρίση που προκάλεσε η πανδημία του κορονοϊού, περιλαμβάνουν στοχευμένες προσαρμογές: 1) του κανονισμού για το ενημερωτικό δελτίο, 2) της οδηγίας για τις αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων (MiFID) και 3) των κανόνων για τις τιτλοποιήσεις.

Όλες οι τροποποιήσεις στους παραπάνω τομείς βρίσκονται στο επίκεντρο του σχεδίου για την Ένωση Κεφαλαιαγορών, το οποίο αποβλέπει στην καλύτερη ολοκλήρωση των εθνικών κεφαλαιαγορών και στη διασφάλιση ισότιμης πρόσβασης σε επενδύσεις και ευκαιρίες χρηματοδότησης σε ολόκληρη την Ε.Ε.

Σύμφωνα με την Κομισιόν, η δέσμη μέτρων θα ενθαρρύνει την αύξηση των επενδύσεων στην οικονομία, θα επιτρέψει την ταχεία ανακεφαλαιοποίηση των επιχειρήσεων και θα αυξήσει την ικανότητα των τραπεζών να χρηματοδοτήσουν την ανάκαμψη.

Στοχευμένες τροποποιήσεις

Ειδικότερα, οι στοχευμένες τροποποιήσεις προβλέπουν τα εξής:

* Ενημερωτικό Δελτίο: Το ενημερωτικό δελτίο είναι ένα έγγραφο που πρέπει να κοινοποιούν οι επιχειρήσεις στους επενδυτές τους όταν εκδίδουν μετοχές και ομόλογα. Η Επιτροπή προτείνει τη δημιουργία ενός «ευρωπαϊκού ενημερωτικού δελτίου για την ανάκαμψη», ενός είδους ενημερωτικού δελτίου, με συνοπτική μορφή, για τις επιχειρήσεις με ιστορικό στη δημόσια αγορά. Το προσωρινό αυτό ενημερωτικό δελτίο θα είναι εύκολο να συνταχθεί από τις επιχειρήσεις, εύκολο να διαβαστεί από τους επενδυτές και εύκολο να εξεταστεί από τις αρμόδιες εθνικές αρχές. Το μέγεθός του θα μπορούσε να μειωθεί από εκατοντάδες σελίδες σε μόλις 30 σελίδες. Επίσης, θα βοηθηθούν οι επιχειρήσεις να αντλήσουν κεφάλαια, π.χ. με τη μορφή μετοχών, αντί να αυξήσουν τα χρέη τους. Μια δεύτερη σειρά στοχευμένων τροποποιήσεων στον κανονισμό για το ενημερωτικό δελτίο αποσκοπεί στη διευκόλυνση της άντλησης κεφαλαίων από τις τράπεζες, οι οποίες διαδραματίζουν ουσιαστικό ρόλο στη χρηματοδότηση της ανάκαμψης της πραγματικής οικονομίας.

*Τροποποίηση απαιτήσεων της οδηγίας MiFID II για τις επιχειρήσεις: Η Κομισιόν προτείνει ορισμένες στοχευμένες τροποποιήσεις των απαιτήσεων της οδηγίας για τις αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων (MiFID II), με σκοπό να περιοριστούν κάποιες από τις διοικητικές επιβαρύνσεις που αντιμετωπίζουν οι έμπειροι επενδυτές στις σχέσεις μεταξύ επιχειρήσεων. Οι λιγότερο έμπειροι επενδυτές (όπως τα νοικοκυριά που επενδύουν τις αποταμιεύσεις τους για τη σύνταξη) θα εξακολουθήσουν να προστατεύονται, όπως και κατά το παρελθόν. Οι τροποποιήσεις αυτές αφορούν μια σειρά απαιτήσεων για τις οποίες είχε ήδη διαπιστωθεί ότι ήταν ιδιαίτερα επαχθείς ή ότι αποτελούσαν εμπόδιο στην ανάπτυξη των ευρωπαϊκών αγορών. Η τρέχουσα κρίση καθιστά ακόμη πιο σημαντική την εξάλειψη των περιττών επιβαρύνσεων και την παροχή ευκαιριών σε εκκολαπτόμενες αγορές. Ως εκ τούτου, η Επιτροπή προτείνει την αναπροσαρμογή των απαιτήσεων, για να εξασφαλιστεί ότι υπάρχει υψηλό επίπεδο διαφάνειας έναντι του πελάτη, με παράλληλη διασφάλιση των υψηλότερων δυνατών προτύπων προστασίας και αποδεκτού κόστους συμμόρφωσης για τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις.

Δημόσια διαβούλευση

Παράλληλα, η Επιτροπή ξεκίνησε σήμερα δημόσια διαβούλευση σχετικά με τροποποιήσεις της κατ’ εξουσιοδότηση οδηγίας για τις αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων (MiFID II) με σκοπό την αύξηση του καθεστώτος κάλυψης της έρευνας για τους εκδότες μικρής και μεσαίας κεφαλαιοποίησης και για τα ομόλογα. Όπως τονίζει, οι μμε χρειάζονται καλό επίπεδο έρευνας στον τομέα των επενδύσεων ώστε να αποκτήσουν την απαιτούμενη προβολή για την προσέλκυση νέων επενδυτών. Προτείνει ακόμη την τροποποίηση των κανόνων της MiFID που επηρεάζουν τις αγορές ενεργειακών παραγώγων. Στόχος είναι να βοηθηθεί η ανάπτυξη αγορών ενέργειας στις οποίες οι συναλλαγές γίνονται σε ευρώ -που είναι σημαντικές για τον διεθνή ρόλο του ενιαίου νομίσματος- και να μπορούν οι ευρωπαϊκές επιχειρήσεις να καλύπτουν τους κινδύνους τους, διασφαλίζοντας παράλληλα την ακεραιότητα των αγορών βασικών προϊόντων, ιδίως όσον αφορά τα γεωργικά προϊόντα.

* Τροποποιήσεις των κανόνων για τις τιτλοποιήσεις: Η Επιτροπή προτείνει την τροποποίηση των κανονισμών περί τιτλοποιήσεων και κεφαλαιακών απαιτήσεων. Η τιτλοποίηση είναι ένα εργαλείο μέσω του οποίου οι τράπεζες μπορούν να ομαδοποιούν δάνεια, να τα μετατρέπουν σε τίτλους και να τα πωλούν στις κεφαλαιαγορές. Στόχος των αλλαγών αυτών είναι να διευκολυνθεί η χρήση της τιτλοποίησης για την ανάκαμψη της Ευρώπης, με την παροχή στις τράπεζες της δυνατότητας να επεκτείνουν τις δανειοδοτήσεις τους και να ελευθερώσουν τους ισολογισμούς τους από τα μη εξυπηρετούμενα ανοίγματα. Όπως τονίζει, είναι χρήσιμο να δοθεί στις τράπεζες η δυνατότητα να μεταφέρουν ορισμένους από τους κινδύνους των δανείων των μμε στις αγορές, ώστε να μπορούν να εξακολουθήσουν να χορηγούν δάνεια σε μμε.

Πιο συγκεκριμένα, η Επιτροπή προτείνει τη δημιουργία ειδικού πλαισίου για την απλή, διαφανή και τυποποιημένη τιτλοποίηση εντός ισολογισμού που θα επωφελείται από προληπτική εποπτεία η οποία θα αντικατοπτρίζει την πραγματική επικινδυνότητα των εν λόγω μέσων.

Επιπλέον, η Επιτροπή προτείνει να αρθούν τα υφιστάμενα κανονιστικά εμπόδια στην τιτλοποίηση των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων. Αυτό μπορεί να βοηθήσει τις τράπεζες να απαλλαγούν από τα μη εξυπηρετούμενα ανοίγματα, τα οποία αναμένεται ότι θα αυξηθούν λόγω της κρίσης του κορονοϊού. Οι σημερινές αλλαγές βασίζονται σε εκτεταμένες εργασίες και αναλύσεις στις οποίες προέβη η Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών το 2019 και το 2020.

Κυριακή Κανονίδου

Είμαι η Κυριακή Κανονίδου, δημοσιογράφος και συντάκτρια στο ενημερωτικό site news1.gr

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *