Επιστρεπτέα προκαταβολή: «Κλείδωσαν» οι δικαιούχοι, αρχίζουν οι εκταμιεύσεις

Επιστρεπτέα προκαταβολή: «Κλείδωσαν» οι δικαιούχοι, αρχίζουν οι εκταμιεύσεις

Επιστρεπτέα προκαταβολή: «Κλείδωσαν» οι δικαιούχοι, αρχίζουν οι εκταμιεύσεις 1

Κάθε διαθέσιμο χρηματοδοτικό εργαλείο επιστρατεύει η κυβέρνηση το επόμενο διάστημα προκειμένου να τονώσει τη ρευστότητα των επιχειρήσεων. Από τα πιο άμεσα είναι αυτό της «επιστρεπτέας προκαταβολής» με τις πάνω από 90.000 επιχειρήσεις που επιλέγησαν να αναμένεται να δουν τα χρήματα στους λογαριασμούς τους εντός του επόμενου 10ημέρου.

Παράλληλα, δρομολογείται ένα νέο πρόγραμμα υποστήριξης δανειοληπτών, το οποίο θα επιδοτεί, για ορισμένο χρονικό διάστημα, σημαντικό μέρος των μηνιαίων δόσεων όσων πλήττονται από τις συνέπειες του κορωνοϊού κι έχουν δάνεια με υποθήκη στην πρώτη κατοικία. Το συγκεκριμένο πρόγραμμα θα αφορά και δάνεια τα οποία «κοκκίνισαν» από το 2019 έως και σήμερα.

«Επιστρεπτέα προκαταβολή»: Ξεκινούν οι εκταμιεύσεις

Όπως ανακοίνωσε χθες το οικονομικό επιτελείο, έως το τέλος της επόμενης εβδομάδας περισσότερες από 90.000 επιχειρήσεις, με 430.000 εργαζόμενους, που έκλεισαν με κρατική εντολή ή επλήγησαν, θα ενισχυθούν με ποσά από 2.000 ευρώ έως και 500.000 ευρώ. Η συντριπτική πλειοψηφία αυτών, και ειδικότερα το 99%, απασχολεί έως 50 εργαζόμενους.

Όπως τόνισε υπουργός Οικονομικών, Χρήστος Σταϊκούρας, σημαντική θα είναι η βοήθεια για τις πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, εισπράττοντας ποσά τουλάχιστον 2.000 ευρώ, αλλά και 4.000 ευρώ, 8.000 ευρώ και 15.000 ευρώ, ανάλογα με τον αριθμό των εργαζομένων τους.

Όπως εξήγησε ο υφυπουργός Οικονομικών, Θεόδωρος Σκυλακάκης, ο υπολογισμός του ποσού έγινε μεταξύ άλλων, με βάση:

 • Τη μείωση του τζίρου κατά 6,7% το α΄ τρίμηνο του 2020, σε σχέση με τον μέσο όρο της μείωσης των αντίστοιχων τριμήνων την προηγούμενης τριετίας, για τις επιχειρήσεις που κρατούν απλογραφικά βιβλία. Όσες επιχειρήσεις τηρούν διπλογραφικά βιβλία, υπολογίστηκε με βάση τη μείωση του τζίρου τους κατά 20% τον μήνα Μάρτιο, σε σχέση με τον μηνιαίο μέσο όρο των τριών προηγούμενων ετών.
 • Πρόνοια έχει ληφθεί για τις επιχειρήσεις που δεν είναι υποκείμενες σε ΦΠΑ, για τις νέες επιχειρήσεις και για τις εποχικές επιχειρήσεις, έτσι ώστε ο κύκλος εργασιών του Μαρτίου του 2020 ή του πρώτου τριμήνου του 2020 να συγκρίνεται με περιόδους αναφοράς που να προσιδιάζουν στις δικές τους ιδιαιτερότητες.
 • Τον αριθμό των συμβάσεων εργασίας που έθεσαν σε αναστολή.

Όσον αφορά τα ελάχιστα ποσά που θα μοιραστούν, αυτά είναι:

α) 2.000 ευρώ για επιχειρήσεις που δεν απασχολούν εργαζόμενους με σχέση εξαρτημένης εργασίας,

β) 4.000 ευρώ για επιχειρήσεις με 1 έως 5 εργαζόμενους,

γ) 8.000 ευρώ για επιχειρήσεις με 6 έως 20 εργαζόμενους,

δ) 15.000 ευρώ για επιχειρήσεις με 21 έως 50 εργαζόμενους,

ε) 30.000 ευρώ για επιχειρήσεις με πάνω από 50 εργαζόμενους.

Το ανώτατο ύψος ενίσχυσης ανά επιχείρηση δεν μπορεί να υπερβαίνει:

 • τα 350.000 ευρώ για τις επιχειρήσεις που απασχολούν έως 250 άτομα και
 • τα 500.000 ευρώ για τις επιχειρήσεις που απασχολούν πάνω από 250 άτομα.

Η επιστροφή του ποσού θα ξεκινήσει το 2022, καθώς υπάρχει περίοδος χάριτος μέχρι τις 31/12/ 2021, και θα πραγματοποιηθεί σε 40 ισόποσες τοκοχρεωλυτικές μηνιαίες δόσεις. Το ποσό της ενίσχυσης θα εμφανίζεται στις οφειλές της επιχείρησης στο TAXISNet.

Οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις θα δουν το ποσό που τους αναλογεί και θα υποβάλουν αίτηση για τη χορήγηση «επιστρεπτέας προκαταβολής» στην ηλεκτρονική πλατφόρμα «myBusinessSupport» στο TAXISnet.

Όσον αφορά το επιτόκιο, είναι το βασικό που ορίζεται  από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την Ελλάδα, προσαυξημένο κατά 109 μονάδες βάσης. Δηλαδή, με τα σημερινά δεδομένα, κάτω του 1%.

«Η επιστρεπτέα προκαταβολή είναι ακατάσχετη, αφορολόγητη, δεν συμψηφίζεται με οποιαδήποτε οφειλή. Η πρώτη της φάση, γιατί σχεδιάζουμε να ακολουθήσει και δεύτερη, όταν θα έχουμε καλύτερη εικόνα των επιπτώσεων της κρίσης στην οικονομία, έχει ως συνολική δημόσια δαπάνη ένα δισεκατομμύριο (1.000.000.000) ευρώ και θα χρηματοδοτηθεί στο συντριπτικά μεγαλύτερο μέρος της από το συγχρηματοδοτούμενο σκέλος του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) του υπουργείου Οικονομικών» σημείωσε ο υφυπουργός Οικονομικών.

Οι επιχειρήσεις οι οποίες για οποιονδήποτε λόγο δεν έκαναν αίτηση στην παρούσα φάση της «επιστρεπτέας προκαταβολής», θα μπορούν να υποβάλουν στην επόμενη (εντός των επόμενων δύο μηνών), όπου θα ληφθεί υπόψη το γεγονός ότι δεν έλαβαν μέρος στη φάση αυτή, ώστε να μην υπάρχουν κατά το δυνατόν αδικίες για επιχειρήσεις που έχουν πληγεί με παρόμοιο τρόπο.

Νέο πρόγραμμα υποστήριξης δανειοληπτών

Έως τις 31 Ιουλίου παρατείνεται η προστασία της πρώτης κατοικίας, με τα χαρακτηριστικά του υφιστάμενου νόμου. Όπως διευκρίνισε ο Χρήστος Σταϊκούρας, ο υφιστάμενος νόμος για την προστασία της πρώτης κατοικίας ψηφίστηκε την 1η Απριλίου 2019, ενεργοποιήθηκε τον Ιούλιο του 2019 και προστατεύει την πρώτη κατοικία για όσους είχαν «κόκκινο δάνειο» μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2018, όχι τους μεταγενεστέρους «κόκκινους δανειολήπτες».

«Εντούτοις, παρά τις πολλές και σημαντικές βελτιώσεις που επήλθαν στο μεσοδιάστημα, νομοθετικές και λειτουργικές, και την άμεση ενεργοποίηση της κρατικής επιδότησης για την προστασία των ευάλωτων συμπατριωτών μας, το πλαίσιο προστασίας δεν έχει τα προσδοκώμενα αποτελέσματα» σχολίασε ο Χρήστος Σταϊκούρας.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του υπουργείου Οικονομικών, μέχρι το τέλος Μαρτίου υποβλήθηκαν στην πλατφόρμα μόλις 3.198 αιτήσεις, όταν οι δυνητικοί δικαιούχοι, σύμφωνα με τα στοιχεία των τραπεζικών ιδρυμάτων, είναι περίπου 90.000. Από τον Ιούλιο του 2019 μέχρι τον Μάρτιο του 2020, ρυθμίστηκαν διμερώς, με τράπεζες και διαχειριστές δανείων, συνολικά, περίπου 210.000 δάνεια.

Παράλληλα, δρομολογείται και θα υλοποιηθεί ένα νέο πρόγραμμα υποστήριξης δανειοληπτών. Το συγκεκριμένο πρόγραμμα:

 • Θα επιδοτεί, για ορισμένο χρονικό διάστημα, σημαντικό μέρος των μηνιαίων δόσεων όσων πλήττονται από τις συνέπειες του κορονοϊού, και έχουν δάνεια με υποθήκη στην πρώτη κατοικία.
 • Θα καλύπτει όλα τα «κόκκινα» δάνεια, τόσο αυτά που δημιουργήθηκαν πριν το τέλος του 2018, όσο και αυτά που μεταγενέστερα προέκυψαν, μέχρι σήμερα, για τους πολίτες που επλήγησαν από τις συνέπειες της υγειονομικής κρίσης.
 • Θα καλύπτει όμως και τα εξυπηρετούμενα δάνεια πολιτών που επλήγησαν από την πανδημία.

Παράλληλα, θέτει δικλείδες ασφαλείας, ώστε να μην επωφεληθούν της επιδότησης οι στρατηγικοί κακοπληρωτές.

Συνεχίζεται η καταβολή οικονομικών ενισχύσεων

Από χθες, αλλά και την επόμενη εβδομάδα, θα συνεχιστεί η καταβολή της οικονομικής ενίσχυσης και σε άλλες, ειδικές κατηγορίες συμπολιτών μας.

 • Την Πέμπτη πιστώθηκε η έκτακτη οικονομική ενίσχυση των 800 ευρώ σε 374.000 ελεύθερους επαγγελματίες. Τις επόμενες ημέρες θα πραγματοποιηθεί η καταβολή και για τους υπόλοιπους, μετά από έλεγχο των αιτήσεων.
 • Πιστώθηκε η έκτακτη οικονομική ενίσχυση των 600 ευρώ σε 155.000 επιστήμονες, ενώ άνοιξε το σύστημα και για τους υπόλοιπους δικαιούχους των σχετικών κλάδων.
 • Καταβάλλονται επιδόματα ανεργίας και υλοποιούνται ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης σε 500.000 ανέργους και μακροχρόνια ανέργους.
 • Καταβλήθηκε Δώρο Πάσχα σε 114.000 απασχολούμενους στον χώρο της υγείας και στον τομέα της πολιτικής προστασίας.

Η β΄ φάση του σχεδίου αντιμετώπισης

Από τη Δευτέρα, που ξεκινά και το σταδιακό άνοιγμα των επιχειρήσεων, οι βασικοί άξονες της δεύτερης φάσης αντιμετώπισης της κρίσης εστιάζουν:

 • Στη συνέχιση καταβολής της αποζημίωσης ειδικού σκοπού για όσους εργαζόμενους παραμείνουν σε καθεστώς προσωρινής αναστολής της σύμβασής τους, σε συνάρτηση με το χρονικό διάστημα που θα διαρκέσει η αναστολή. Οι επιχειρήσεις που κάνουν χρήση του μέτρου αυτού υποχρεούνται να μην προβούν σε μειώσεις του προσωπικού τους, ώστε να διασφαλίζεται η διατήρηση των θέσεων εργασίας και του είδους της σύμβασης εργασίας.
 • Στη διατήρηση των αναστολών καταβολής των βεβαιωμένων οφειλών προς εφορία και ασφαλιστικά ταμεία και τον μήνα Μάιο, για το σύνολο των μέχρι σήμερα πληττόμενων επιχειρήσεων.
 • Εξακολουθούν να υφίστανται και τον μήνα Μάιο η έκπτωση 40% στο ενοίκιο της επιχείρησης, όπως και της πρώτης κατοικίας και της φοιτητικής κατοικίας τέκνων των εργαζομένων της για το σύνολο των μέχρι σήμερα πληττόμενων επιχειρήσεων. Όσον αφορά τις επιχειρήσεις που θα ανοίξουν τον Μάιο, το συγκεκριμένο μέτρο δεν θα επαναληφθεί για τους επόμενους μήνες.
 • Θεσπίζεται, ανάλογα και με τη χρονική στιγμή υλοποίησης των σχετικών ευρωπαϊκών αποφάσεων, μηχανισμός υποστήριξης της απασχόλησης με τη μορφή οικονομικής ενίσχυσης της εργασίας, με στόχο την τόνωση των εισοδημάτων των εργαζομένων. Για τον σκοπό αυτόν θα αξιοποιηθεί, πρωτίστως, το νέο ευρωπαϊκό πρόγραμμα Sure. Η κυβέρνηση εκτιμά ότι το ποσό που θα λάβει ανέρχεται σε περίπου 1,5 δισ. ευρώ.
 • Έρχονται εντός του Μαΐου στοχευμένες κλαδικές πολιτικές, σε τομείς που υφίστανται τα μεγαλύτερα οικονομικά πλήγματα, όπως είναι, ενδεικτικά, ο τουρισμός, οι μεταφορές και τμήματα του πρωτογενούς τομέα.

Το συνολικό κόστος των μέτρων που βρίσκονται σε εφαρμογή ή θα υλοποιηθούν το προσεχές διάστημα ανέρχεται σε περίπου 12,5 δισ. ευρώ και η προστιθέμενη αξία τους, σύμφωνα με τον Χρήστο Σταϊκούρα, φτάνει στα 17,5 δισ. ευρώ.

Ραλλού Αλεξοπούλου

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *