Επενδύσεις άνω των 3 δισ. ευρώ από 12 εισηγμένες του δείκτη FTSE25

Επενδύσεις άνω των 3 δισ. ευρώ από 12 εισηγμένες του δείκτη FTSE25

Επενδύσεις άνω των 3 δισ. ευρώ από 12 εισηγμένες του δείκτη FTSE25 1

Από την έντυπη έκδοση

Του Ανέστη Ντόκα
antok@naftemporiki.gr

Θα υπερβούν τα 3 δισ. ευρώ οι φετινές επενδύσεις 12 εισηγμένων της υψηλής κεφαλαιοποίησης, σύμφωνα με τις εκθέσεις για το πρώτο εξάμηνο του 2020 που δημοσιοποιήθηκαν στα τέλη Σεπτεμβρίου. Παρά την πανδημία που ακυρώνει επενδυτικά σχέδια ή αναβάλλει για το μέλλον επενδυτικές αποφάσεις, οι μεγάλες ελληνικές επιχειρήσεις συνεχίζουν να αναπτύσσονται προσβλέποντας σε ανάπτυξη το 2021.

Ειδικότερα, οι επενδύσεις των εισηγμένων εταιρειών που υλοποιήθηκαν ή βρίσκονται εν εξελίξει, με βάση τις οικονομικές τους εκθέσεις για το πρώτο εξάμηνο του 2020, έχουν ως εξής:

Mytilineos
Σύμφωνα με την οικονομική έκθεση της εισηγμένης, η Mytilineos συνεχίζει την κατασκευή της νέας μονάδας με καύσιμο φυσικό αέριο, ισχύος 826 MW, στο ενεργειακό κέντρο της στον Άγιο Νικόλαο Βοιωτίας. Στο εξωτερικό, η εταιρεία συνεχίζει την κατασκευή των έργων σε Γκάνα, Νιγηρία και Σλοβενία. Έχοντας πλέον κατακτήσει ηγετική θέση στην ανάληψη και εκτέλεση έργων για την κατασκευή μονάδων ηλεκτροπαραγωγής με καύσιμο φυσικό αέριο, διεκδικεί με αξιώσεις την ανάληψη νέων έργων σε Ευρώπη και Υποσαχάρια Αφρική.
α) Συμβασιοποίηση και έναρξη εργασιών του Φ/Β έργου της Τotal Eren, Tutly στο Ουζμπεκιστάν, έναντι συμβατικού τιμήματος 95 εκατ. δολ.
β) Συμβασιοποίηση και έναρξη εργασιών του έργου Grange της Lightsource BP Limited. Πρόκειται για κατασκευή φωτοβολταϊκού ηλεκτροπαραγωγικού σταθμού μέγιστης ισχύος 50 MW στο Ηνωμένο Βασίλειο έναντι συμβατικού τιμήματος 13 εκατ. λιρών.
γ) Συμβασιοποίηση και έναρξη εργασιών του έργου Byers Brae της Gresham Hazel Llp (συσσωρευτές αποθήκευσης ενέργειας συνολικής ισχύος 30 MW) έναντι συμβατικού τιμήματος 12,34 εκατ. λιρών στο Ηνωμένο Βασίλειο.
δ) Συμβασιοποίηση και έναρξη εργασιών έργου της National Energy για την κατασκευή φωτοβολταϊκού ηλεκτροπαραγωγικού σταθμού μέγιστης ισχύος 24 MW έναντι συμβατικού τιμήματος περίπου 12,95 εκατ. ευρώ στην Ελλάδα.
ε) Έναρξη εργασιών του έργου Pampa Tigre στη Χιλή για τη Mainstream Renewable Power Ltd. Πρόκειται για την κατασκευή φωτοβολταϊκού ηλεκτροπαραγωγικού σταθμού μέγιστης ισχύος 118 MW. Το συμβόλαιο υπογράφηκε τον Νοέμβριο του 2019, αλλά το έργο καθυστέρησε να ξεκινήσει λόγω της πανδημίας Covid-19. To συμβατικό τίμημα ανέρχεται σε 80,2 εκατ. δολ.
στ) Συμβασιοποίηση και έναρξη εργασιών του έργου της ΔΕΗΑΝ για την κατασκευή φωτοβολταϊκού ηλεκτροπαραγωγικού σταθμού στην Ελλάδα, μέγιστης ισχύος 15 MW, με δικό του υποσταθμό, έναντι συμβατικού τιμήματος περίπου 9,7 εκατ. ευρώ.

ΟΠΑΠ
Όσον αφορά τον όμιλο ΟΠΑΠ και την επένδυση στην Kaizen Gaming (Stoiximan, Betano), η ΟΠΑΠ Investment μπορεί να προχωρήσει στην ήδη συμφωνηθείσα εξαγορά από την Kaizen Gaming (πρώην TCB Holdings) απευθείας μεριδίου 51% στις ελληνικές και κυπριακές δραστηριότητες του ομίλου Stoiximan (SMGC), που διεξάγονται αυτήν την περίοδο από την Kaizen International Gaming (πρώην GML Interactive). Επιπλέον, επετεύχθη νέα συμφωνία, η οποία -υπό την αίρεση των απαιτούμενων εγκρίσεων από τις αρχές για τη ρύθμιση της αγοράς και τον ανταγωνισμό- προβλέπει:
α) επιπρόσθετη επένδυση από την ΟΠΑΠ Investment, υπό τη μορφή εξαγοράς επιπλέον μεριδίου 15,48% εμμέσως στην SMGC, η οποία θα οδηγήσει συνδυαστικά στην αύξηση της συνολικής συμμετοχής της ΟΠΑΠ Investment στην SMGC στο 84,49% και
β) επακόλουθη απόκτηση του αποκλειστικού ελέγχου της SMGC από την ΟΠΑΠ Investment. H SMGC θα συνεχίσει να δραστηριοποιείται υπό την επωνυμία «Stoiximan» μέσω ξεχωριστής νομικής οντότητας.
Ο Όμιλος ΟΠΑΠ θα διατηρήσει την υπάρχουσα συμμετοχή του, ύψους 36,75%, στην Kaizen Gaming, η οποία θα συνεχίσει να προσφέρει διαδικτυακές υπηρεσίες στοιχηματισμού και άλλων τυχερών παιγνίων εκτός Ελλάδος και Κύπρου (σήμερα έχει παρουσία σε Πορτογαλία, Ρουμανία και Γερμανία) υπό την επωνυμία Betano, μέσω των θυγατρικών της. Το συνολικό καθαρό τίμημα για όλες τις παραπάνω συναλλαγές, το οποίο προγραμματίζεται να καταβληθεί κατά τη διάρκεια του 2020, ανέρχεται προσεγγιστικά στο ποσό των 163.500 χιλ. ευρώ, επιπλέον του αναλογούντος ποσού των καθαρών ταμειακών διαθεσίμων.

Σαράντης
Σε συνέχεια της επέκτασης του εργοστασίου παραγωγής στα Οινόφυτα, που αφορά την αναβάθμιση του μηχανολογικού εξοπλισμού και τη βελτίωση των παραγωγικών διαδικασιών, ο όμιλος Sarantis δρομολογεί τη σταδιακή απορρόφηση της παραγωγής των προϊόντων προσωπικής φροντίδας Indulona. Επιπλέον, μια νέα επένδυση βρίσκεται υπό ανάπτυξη στην Polipak, το εργοστάσιο παραγωγής σάκων απορριμμάτων του ομίλου, το οποίο θα οδηγήσει στη δημιουργία νέων προϊόντων υψηλής τεχνολογίας, βελτιωμένων από άποψης οικολογικού προφίλ, ανθεκτικότητας και λειτουργικότητας. Το νέο εργοστάσιο θα χρησιμοποιεί αυτοματοποιημένες διαδικασίες παραγωγής που θα οδηγήσουν σε μεγαλύτερη παραγωγική δυναμικότητα και αυξημένη απόδοση. Τέλος, σε εξέλιξη βρίσκεται μια νέα επένδυση στη θυγατρική εταιρεία Polipak, η οποία θα οδηγήσει σε μια πιο αυτοματοποιημένη διαδικασία παραγωγής, με εκτιμώμενο κόστος περίπου 20 εκατ. ευρώ.

ΔΕΗ
Οι συνολικές επενδύσεις της ΔΕΗ το πρώτο εξάμηνο του 2020 διαμορφώθηκαν σε 160,6 εκατ. ευρώ, έναντι 378 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο διάστημα του 2019.Το μεγαλύτερο μέρος της μείωσης οφείλεται στις χαμηλότερες επενδύσεις σε έργα συμβατικής παραγωγής, καθώς η κατασκευή της νέας μονάδας Πτολεμαΐδα V οδεύει προς την ολοκλήρωσή της, αλλά και στις χαμηλότερες επενδύσεις των ορυχείων λόγω μείωσης των απαλλοτριώσεων. Το 2019 οι επενδύσεις σε επίπεδο ομίλου και μητρικής εταιρείας ανήλθαν σε 649 και 608 εκατ. ευρώ αντίστοιχα, το 2020 εκτιμώνται σε 579 και 413 εκατ. ευρώ αντίστοιχα, ενώ το 2021 προϋπολογίζονται σε 613 και 474 εκατ. ευρώ αντίστοιχα.

ΟΤΕ
Το δεύτερο εξάμηνο του 2020 ο ΟΤΕ θα συνεχίσει το στρατηγικό πλάνο ψηφιακοποίησης και μετασχηματισμού, με σκοπό να γίνει ακόμα πιο ευέλικτος, αποδοτικός και προσανατολισμένος στον πελάτη. Η διοίκηση αναμένει για το 2020 προσαρμοσμένες επενδύσεις σε πάγια περιουσιακά στοιχεία 600 εκατ. ευρώ, προσαρμοσμένες ελεύθερες ταμειακές ροές περίπου 610 εκατ. ευρώ και ελεύθερες ταμειακές ροές 350 εκατ. ευρώ.

Lamda Development
Οι κυριότερες δραστηριότητες της Lamda Development είναι η επένδυση, ανάπτυξη και διαχείριση έργων στην αγορά εμπορικών ακινήτων, τόσο στην Ελλάδα όσο και σε χώρες της ΝΑ Ευρώπης (Σερβία, Ρουμανία και Μαυροβούνιο) μέσω των θυγατρικών της εταιρειών. Οι σημαντικότερες επενδύσεις του ομίλου είναι: τρία εμπορικά και ψυχαγωγικά κέντρα (Τhe Mall Athens και Golden Hall στην Αθήνα και Mediterranean Cosmos στη Θεσσαλονίκη), συγκροτήματα γραφείων στην Ελλάδα και στη Ρουμανία και η Μαρίνα Φλοίσβου στο Φάληρο. Μετά τη μεταβίβαση των πωλούμενων μετοχών της Ελληνικό Α.Ε., η εταιρεία θα αναλάβει την ολοκληρωμένη μητροπολιτική ανάπλαση της έκτασης του Αεροδρομίου Ελληνικού.

ΕΛΠΕ
Τον Ιανουάριο 2020, έπειτα από πρόσκληση του ΤΑΙΠΕΔ, ενδιαφερόμενοι υπέβαλαν εκδηλώσεις ενδιαφέροντος για τη συμμετοχή τους στη διεθνή διαγωνιστική διαδικασία για την απόκτηση του 100% του μετοχικού κεφαλαίου της ΔΕΠΑ Εμπορίας. Παράλληλα, η Ελληνικά Πετρέλαια Α.Ε. προέβη στη σύναψη Μνημονίου Επιχειρηματικής Συνεργασίας με το ΤΑΙΠΕΔ για την από κοινού πώληση του 100% της ΔΕΠΑ Εμπορίας. Με την ολοκλήρωση της πρώτης φάσης προεπιλογής των υποψηφίων επενδυτών, τον Ιούνιο του 2020, επτά επενδυτικά σχήματα προκρίθηκαν για να συμμετάσχουν στην επόμενη φάση του διαγωνισμού. Η Ελληνικά Πετρέλαια βρίσκεται μεταξύ των υποψήφιων επενδυτών, σε κοινοπραξία με την Edison International Holding N.V. Κατά το τέλος του δευτέρου εξαμήνου του 2020 αναμένεται να ολοκληρωθεί ο διαγωνισμός που αφορά τη ΔΕΠΑ Υποδομών, ενώ η ολοκλήρωση του αντίστοιχου διαγωνισμού που αφορά τη ΔΕΠΑ Εμπορίας αναμένεται εντός του 2021.

Fourlis
Ο όμιλος Fourlis συνεχίζει τις αυστηρά επιλεγμένες επενδύσεις και στους δύο κλάδους λιανικής που δραστηριοποιείται. Στο πλαίσιο αυτό, τον Μάιο του 2020 προχώρησε στο άνοιγμα ενός καταστήματος Intersport και ενός καταστήματος TAF στο κέντρο της Αθήνας (Ερμού). Επίσης, το δεύτερο εξάμηνο του 2020 θα προστεθεί στο δίκτυο καταστημάτων ΙΚΕΑ το πρώτο μεσαίου μεγέθους κατάστημα στη Βάρνα της Βουλγαρίας, επιφάνειας 8.000 τ.μ. και το πρώτο μικρού μεγέθους κατάστημα στον Πειραιά, επιφάνειας 1.850 τ.μ.

Ελλάκτωρ
Κατά το 2020 η Ελλάκτωρ υπέγραψε συμβάσεις αξίας 326 εκατ. ευρώ, ενώ έχουν εξασφαλισθεί νέα έργα ύψους 587 εκατ. ευρώ, οι συμβάσεις των οποίων αναμένεται να υπογραφούν (σύνολο ανεκτέλεστου 1,9 δισ. ευρώ). Επιπλέον, αναμένεται αύξηση των δημοσίων επενδύσεων, ως αποτέλεσμα των εξαγγελιών της κυβέρνησης για επιτάχυνση της υλοποίησης έργων αλλά και ως συνέπεια των μέτρων ανάκαμψης από την πανδημία Covid-19 στις οικονομίες των χωρών που δραστηριοποιείται στρατηγικά η Άκτωρ, προσφέροντας σημαντικές ευκαιρίες σε έργα υποδομών που αφορούν τη δραστηριότητα της εταιρείας.

Τέρνα Ενεργειακή
Κατά το πρώτο εξάμηνο του τρέχοντος έτους οι επενδύσεις του ομίλου Τέρνα Ενεργειακή ανήλθαν σε 58,7 εκατ. ευρώ. Παράλληλα, μέσα στο επόμενο διάστημα αναμένεται να αρχίσει η κατασκευή νέων αιολικών πάρκων στην Εύβοια, καθώς ο όμιλος ολοκλήρωσε την εξαγορά του χαρτοφυλακίου αδειοδοτημένων και υπό αδειοδότηση αιολικών πάρκων ισχύος 270 MW της εταιρείας RF Ομαλιές ΜΑΕ από την RF Energy Α.Ε. Στη φάση αυτή προβλέπεται η κατασκευή αιολικών πάρκων συνολικής ισχύος άνω των 180 MW, με αποτέλεσμα η συνολική ισχύς των νέων αιολικών πάρκων που δρομολογεί στην ελληνική αγορά των ΑΠΕ ο όμιλος Τέρνα Ενεργειακή να υπερβαίνει τα 400 MW, με τη συνολική αξία της επένδυσης να αγγίζει τα 550 εκατ. ευρώ.

Motor Oil
Η συνολική επενδυτική δαπάνη της Motor Oil το πρώτο εξάμηνο του 2020 διαμορφώθηκε σε 105,3 εκατ. ευρώ (για τον όμιλο 124,7 εκατ.) και το μεγαλύτερο μέρος αυτής (104,4 εκατ.) αφορούσε έργα του διυλιστηρίου της εταιρείας. Για το σύνολο της χρήσης 2020 η επενδυτική δαπάνη της εταιρείας εκτιμάται σε 210 εκατ. ευρώ.

Jumbo
Οι καθαρές επενδύσεις για αγορά παγίων στοιχείων της Jumbo για την κλειόμενη περίοδο ανήλθαν σε 3,89 εκατ. ευρώ και του ομίλου σε 7,45 εκατ. ευρώ. Η πανδημία έχει προκαλέσει καθυστερήσεις στην εκτέλεση του βραχυπρόθεσμου πλάνου επενδύσεων, ωστόσο ο μακροπρόθεσμος σχεδιασμός παραμένει.    
 

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *