ΕΛΤΟΝ: Οριακή μείωση σε κέρδη και τζίρο το 2019 - Σχέδιο δράσης για Covid-19

Στα 131,2 εκατ. ευρώ ανήλθε ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών της Έλτον ΑΕΒΕ το 2019 σημειώνοντας μείωση 1,12%, με τον κύκλο εργασιών της μητρικής στα 86,68 εκατ. ευρώ με αύξηση 1,17% ενώ παρά την συνεχιζόμενη αρνητική οικονομική συγκυρία το 2019, το μικτό περιθώριο κέρδους διατηρήθηκε σε ικανοποιητικό επίπεδο, σύμφωνα με τη διοίκηση, παρουσιάζοντας οριακή μείωση τόσο στην εταιρεία με 15,31% όσο και για τον όμιλο, 15,49% (έναντι 15,79% και 15,58% αντίστοιχα το 2018).

Τα ενοποιημένα κέρδη προ φόρων χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε 7,65 εκατ. ευρώ από 7,26 εκατ. ευρώ της προηγούμενης χρήσης, σημειώνοντας αύξηση 5,38% ενώ για τη μητρική το EBITDA ανήλθε σε 5,75 εκατ. ευρώ σημειώνοντας μείωση 4,23%.

Τα καθαρά κέρδη (NIAT) μετά από φόρους της μητρικής στη χρήση του 2019 ανήλθαν σε 3,25 εκατ. ευρώ σημειώνοντας οριακή μείωση 0,94% και τα αντίστοιχα κέρδη του ομίλου ανήλθαν σε 3,40 εκ. ευρώ από 3,49 εκατ. ευρώ σημειώνοντας μείωση 2,62%.

Τα αποθέματα λήξης του ομίλου και της εταιρείας παρουσίασαν μείωση κατά 358.294 ευρώ και 1.392.814 ευρώ αντίστοιχα ήτοι μείωση ποσοστού 1,52% και 10,44% αντίστοιχα παραμένοντας στα ίδια επίπεδα διατήρησης αποθέματος σε σχέση με το κύκλο εργασιών στον όμιλο και σημειώνοντας μια μικρή μείωση στη μητρική (2019 και 2018 αντίστοιχα, όμιλος 17,64% και 17,71%, εταιρεία 13,78% και 15,57%).

Τα ταμειακά διαθέσιμα του ομίλου και της εταιρείας παρουσίασαν μείωση κατά 294.914 ευρώ και 426.837 ευρώ αντίστοιχα, ήτοι μείωση ποσοστού 11,21% και 24,99% αντίστοιχα.

Ο τραπεζικός δανεισμός της εταιρίας στην κλειόμενη χρήση 2019 παραμένει στα ίδια επίπεδα παρουσιάζοντας οριακή μείωση 3.206 ευρώ ήτοι ποσοστό 0,02%.

Τα ίδια κεφάλαια του ομίλου και της εταιρείας παρουσίασαν αύξηση κατά 1.360.475 ευρώ και 1.612.620 ευρώ αντίστοιχα ήτοι αύξηση ποσοστού 2,63% και 3,44% αντίστοιχα.

Επίσης η εταιρεία σε συνέχεια της τακτικής γενικής συνέλευσης των μετόχων της 12/6/2019 αποφάσισε τη διανομή μερίσματος 1.603.811,22 ευρώ.

Το πρόγραμμα δράσης για την πανδημία

Η ΕΛΤΟΝ στο πλαίσιο της διαχείρισης των κινδύνων του Covid-19 έχει δημιουργήσει ειδική Ομάδα Διαχείρισης Κρίσεων, η οποία έχει συσταθεί από τον όμιλο και αναφέρεται στην Ανώτατη Διοίκηση, αξιολογεί διαρκώς τις εξελίξεις, αναλύει τις επιπτώσεις αλλά και τις προοπτικές που διαμορφώνονται, καταστρώνει και εφαρμόζει τα κατάλληλα σχέδια δράσης ώστε να θωρακισθεί η θέση του ομίλου. Αναφορικά με την επιχειρησιακή λειτουργία ο όμιλος δεν έχει αντιμετωπίσει σημαντικά προβλήματα – σε αντίθεση με επιχειρήσεις που έχουν αναγκασθεί να αναστείλουν ή να περιορίσουν τις δραστηριότητές τους.

Όλες οι εγκαταστάσεις είναι πλήρως λειτουργικές, ενώ δεν αντιμετωπίζει δυσκολίες στην αλυσίδα εφοδιασμού, γεγονός που έχει επιτρέψει τη συνέχιση χωρίς διακοπή των παραδόσεων προϊόντων.

Η εταιρεία αναφέρει μεταξύ άλλων σε ανακοίνωσή της ότι η δραστηριότητά της ενδέχεται να επηρεαστεί από:

  • Περαιτέρω διαταραχές στην παγκόσμια αλυσίδα εφοδιασμού.
  • Καθυστερήσεις στην εκτέλεση των εν εξελίξει έργων πληροφορικής.
  • Επιπτώσεις από την πανδημία στην αγορά του τουρισμού, του horeca και προσωρινά τουλάχιστον – και έως την ελάφρυνση των περιοριστικών μέτρων – του κατασκευαστικού κλάδου.
  • Καθυστερήσεις στην εξέλιξη των επενδυτικών πλάνων του Ομίλου μας, τα οποία επισημαίνεται ότι επί του παρόντος παραμένουν εν ισχύ.

Πέραν της συνεχιζόμενης διαχείρισης του λειτουργικού κινδύνου από την πανδημία, έχει τεθεί σε πλήρη εφαρμογή και ένα αυξημένο επίπεδο παρακολούθησης για τη διασφάλιση και προστασία της οικονομικής κατάστασης της εταιρείας και του ομίλου. Ασπίδα θεωρείται η πολύ καλή χρηματοοικονομική θέση, διαθέσιμη και αυξημένη ρευστότητα, και ένα πολύ υψηλό επίπεδο διαθεσιμότητας προϊόντων ώστε να στηρίξει τις ανάγκες της βιομηχανίας και εν γένει της παραγωγικής δομής των οικονομιών του χώρου ευθύνης του ομίλου.

naftemporiki.gr

Κυριακή Κανονίδου

Είμαι η Κυριακή Κανονίδου, δημοσιογράφος και συντάκτρια στο ενημερωτικό site news1.gr

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *