Αποψη: Δυνατότητα για 120 δόσεις στις οφειλές προς Δημόσιο

Αποψη: Δυνατότητα για 120 δόσεις στις οφειλές προς Δημόσιο

Αποψη: Δυνατότητα για 120 δόσεις στις οφειλές προς Δημόσιο 1

Μ​​ετά την πρόσφατη νομοθετική ρύθμιση είναι πλέον δυνατή η ένταξη στον εξωδικαστικό μηχανισμό ρύθμισης του ν. 4469/ 2017 των προσώπων που χρωστούσαν στις 31 Δεκεμβρίου 2016 ποσά έως και 50.000 ευρώ στο Δημόσιο.

Η πρόσφατη εγκύκλιος ΠΟΛ 1055/2018 παρέχει αναλυτικές οδηγίες για την ένταξη στη ρύθμιση, η οποία επιτρέπει την αποπληρωμή των οφειλών σε εφορία, ασφαλιστικά ταμεία, κ.λπ., σε έως 120 μηνιαίες δόσεις. Επίσης, δίνει τη δυνατότητα για τη μείωση ή τη διαγραφή προστίμων και τόκων, καθώς και για τη διαγραφή μέρους της βασικής οφειλής με κριτήρια το ύψος των οφειλών, το εισόδημα και η αξία της περιουσίας του οφειλέτη.

Ποιοι υπάγονται στη ρύθμιση

Η ρύθμιση αφορά οφειλέτες οι οποίοι είναι νομικά ή φυσικά πρόσωπα με πτωχευτική ικανότητα, δηλαδή πρόσωπα με εμπορική ιδιότητα εφόσον:

• Το σύνολο των οφειλών τους προς όλους τους πιστωτές έως τις 31/12/2016 δεν ξεπερνά τις 20.000 ευρώ.

• Ή οι οφειλές τους προς το Δημόσιο υπερβαίνουν το 85% του συνόλου των οφειλών τους προς όλους τους πιστωτές έως τις 31/12/2016, οι οποίες δεν ξεπερνούν τις 50.000 ευρώ.

Επίσης περιλαμβάνει και φυσικά πρόσωπα χωρίς πτωχευτική ικανότητα, εφόσον έχουν κάνει έναρξη εργασιών και αποκτούν εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα, όπως είναι οι ελεύθεροι επαγγελματίες, με βεβαιωμένες οφειλές προς το Δημόσιο έως τις 31/12/ 2016 που δεν υπερβαίνουν τις 50.000 ευρώ.

Οι αιτήσεις για την υπαγωγή στη ρύθμιση και τα σχετικά δικαιολογητικά υποβάλλονται έως τις 31/12/ 2018 ηλεκτρονικά, μέσω της ιστοσελίδας της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους (ΕΓΔΙΧ).

Διαμόρφωση πρότασης ρύθμισης

Για την υποβολή πρότασης ρύθμισης από το Δημόσιο λαμβάνονται υπόψη το διαθέσιμο εισόδημα και η αξία των περιουσιακών στοιχείων κινητών και ακινήτων του οφειλέτη και τυχόν συνοφειλετών που συνυποβάλλουν την αίτηση.

Για τον υπολογισμό του τελικού ποσού τής προς ρύθμιση οφειλής και για το πλήθος των δόσεων, το Δημόσιο προτείνει ρυθμίσεις βάσει του ύψους της βασικής προς ρύθμιση οφειλής, ως ακολούθως:

α. Για συνολικές βεβαιωμένες βασικές οφειλές προς ρύθμιση μέχρι 3.000 ευρώ:

i. Τμηματική καταβολή του συνόλου της οφειλής, χωρίς διαγραφή κανενός ποσού.

ii. Ελάχιστο ποσό μηνιαίας δόσης 50 ευρώ.

iii. Μέγιστος αριθμός δόσεων 36.

β. Για συνολικές βεβαιωμένες βασικές οφειλές προς ρύθμιση από 3.000 έως 20.000 ευρώ:

i. Διαγραφή του 85% των οφειλών από προσαυξήσεις και τόκους εκπρόθεσμης καταβολής.

ii. Ελάχιστο ποσό μηνιαίας δόσης 50 ευρώ.

iii. Μέγιστος αριθμός δόσεων 120.

γ. Για συνολικές βεβαιωμένες στο Δημόσιο βασικές οφειλές προς ρύθμιση από 20.000 έως 50.000 ευρώ: χορηγούνται ρυθμίσεις μόνο εφόσον ο οφειλέτης πληροί το κριτήριο βιωσιμότητας. Το Δημόσιο δύναται να προτείνει ρυθμίσεις ακόμα και χωρίς τη συνδρομή του κριτηρίου βιωσιμότητας, εφόσον διαθέτει, σύμφωνα με τις εσωτερικές του διαδικασίες, δική του μελέτη βιωσιμότητας, βάσει της οποίας το χρέος του οφειλέτη χαρακτηρίζεται βιώσιμο.

Λοιπά ευεργετήματα για τον οφειλέτη:

Η υπαγωγή και η συμμόρφωση στη ρύθμιση έχει τις ακόλουθες ευνοϊκές συνέπειες:

i. Δεν υπολογίζονται περαιτέρω τόκοι και προσαυξήσεις.

ii. Χορηγείται αποδεικτικό ενημερότητας για τις σχετικές οφειλές.

iii. Αναστέλλεται/διακόπτεται τυχόν σχετική ποινική δίωξη.

iv. Αναστέλλεται υπό προϋποθέσεις η λήψη αναγκαστικών μέτρων και η συνέχιση της διαδικασίας της αναγκαστικής εκτέλεσης επί κινητών και ακινήτων του οφειλέτη.

Λόγοι απώλειας της ρύθμισης

Η ρύθμιση χάνεται σε περίπτωση μη καταβολής δόσεων, παράλειψης του οφειλέτη να υποβάλει δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος/ΦΠΑ, ή να εξοφλήσει ή να τακτοποιήσει με νόμιμο τρόπο και εντός συγκεκριμένης προθεσμίας τις οφειλές του προς το Δημόσιο, οι οποίες βεβαιώθηκαν μετά την 31η/12/2016, κ.λπ. Σε περίπτωση απώλειας της ρύθμισης, το σύνολο της ανεξόφλητης οφειλής καθίσταται αμέσως ληξιπρόθεσμο και απαιτητό, σύμφωνα με τα στοιχεία της αρχικής βεβαίωσης, μαζί με τους αναλογούντες τόκους και προσαυξήσεις.

* Η κ. Τζένη Πάνου και ο κ. Γιώργος Σαμοθράκης είναι υπεύθυνοι του φορολογικού τμήματος της ASnetwork (www.asnetwork.gr).

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *