Ακόμα πιο κοντά στο Μαρούσι το καζίνο Πάρνηθας

Στην τελική ευθεία μπαίνει το project για τη μεταφορά του καζίνο της Πάρνηθας στο Μαρούσι, μετά και τη δημοσιοποίηση της μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων.

Το σχέδιο είχε δρομολογηθεί από την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, που ενέκρινε τους όρους της επένδυσης για μεταφορά του απέναντι από το Golden Hall, σε έκταση 55 στρεμμάτων στο Κτήμα Δηλαβέρη. Φορέας της επένδυσης είναι η Ελληνικό Καζίνο Πάρνηθας Α.Ε., στην οποία το Δημόσιο συμμετέχει με 49% μέσω της ΕΤΑΔ. Το υπόλοιπο 51% ανήκει στην Athens Casino Resort, στην οποία συμμετέχουν η Regency Entertainment με 70% και η Karenia Enterprises με 30%.

Προηγήθηκε Κοινή Υπουργική Απόφαση, με βάση την οποία θα προκηρυχθεί διαγωνισμός ώστε να προσληφθεί εξειδικευμένος σύμβουλος για την αποτίμηση των σημερινών υποδομών του καζίνο στην Πάρνηθα και την αξία της νέας επένδυσης.

Τον περασμένο Δεκέμβριο άνοιξε ο δρόμος για το εν λόγω project, καθώς η Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων προκήρυξε διαγωνισμό για την πρόσληψη εκτιμητή που θα αναλάβει το έργο της αποτίμησης της ακίνητης περιουσίας και της υπεραξίας της «Ελληνικό Καζίνο Πάρνηθας Α.Ε.». Σύμφωνα με το κείμενο της διακήρυξης, ο υπολογισμός της υπεραξίας θα ενσωματωθεί στην έκθεση αποτίμησης του εκτιμητή, βάσει των Διεθνών Εκτιμητικών Προτύπων (IVS). Με τον συμψηφισμό των δύο ποσών της υπεραξίας και της αξίας, θα οριστικοποιηθεί το ύψος της ελάχιστης επένδυσης που θα αναλάβει την υποχρέωση να διενεργήσει η ΕΚΠΑ Α.Ε., προκειμένου να της χορηγηθεί από την ΕΕΕΠ η άδεια για τη μετεγκατάσταση του καζίνο, καθώς και το ελάχιστο ύψος των ιδίων κεφαλαίων που θα καταβάλουν οι ιδιώτες μέτοχοι της ΕΚΠΑ για την επένδυση.

Στην έκθεση αποτίμησης θα ληφθούν υπόψη, μεταξύ άλλων, το επιχειρηματικό σχέδιο της ΕΚΠΑ Α.Ε., το κόστος της επένδυσης και οι τρέχουσες ή αναμενόμενες συνθήκες ανταγωνισμού στην αγορά που δραστηριοποιείται η ΕΚΠΑ Α.Ε., με βάση τα δεδομένα που υφίστανται κατά τον χρόνο υποβολής της αίτησης της ΕΚΠΑ Α.Ε. στην ΕΕΕΠ για την έκδοση της άδειας μεταφοράς του καζίνο. Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 20ή/01/2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00. Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr και η ηλεκτρονική αποσφράγιση του φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική Προσφορά» θα γίνει την 23η/01/2020, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00 π.μ. Η χρηματοδότηση για τις υπηρεσίες θα γίνει από ιδίους πόρους της Επιτροπής Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων, ωστόσο η δαπάνη θα αποδοθεί στην Αρχή από την Ελληνικό Καζίνο Πάρνηθας Α.Ε.

Κατόπιν η τελική χωροθέτηση θα πρέπει να λάβει την έγκριση του Συμβουλίου της Επικρατείας (ΣτΕ) και στη συνέχεια να αποτελέσει Προεδρικό Διάταγμα. Να σημειωθεί πως η Καζίνο Πάρνηθας έχει προχωρήσει και στη σύνταξη μελέτης κυκλοφοριακών επιπτώσεων. Το μεγαλύτερο μέρος της έκτασης του Καζίνο μπορεί να έχει το καζίνο, τουριστικά καταλύματα – ξενοδοχείο, χώρους εστίασης, γραφεία, χώρους για εμπόριο και προσωπικές υπηρεσίες, χώρους συνάθροισης κοινού, συνεδριακά κέντρα και εγκαταστάσεις πολιτισμού, μικρές αθλητικές εγκαταστάσεις. Επίσης υπάρχει πρόβλεψη για κοινόχρηστους – κοινωφελείς χώρους, χώρους πρασίνου. Σε πλήρη λειτουργία το Καζίνο εκτιμάται ότι θα μπορεί να προσφέρει περί τις 1.500 θέσεις εργασίας.

naftemporiki.gr

Κυριακή Κανονίδου

Είμαι η Κυριακή Κανονίδου, δημοσιογράφος και συντάκτρια στο ενημερωτικό site news1.gr

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *