Αυξάνονται οι αποδοχές των δημοσίων υπαλλήλων

Αυξάνονται οι αποδοχές των δημοσίων υπαλλήλων

Αυξάνονται οι αποδοχές των δημοσίων υπαλλήλων 1

Η αναστολή της μισθολογικής εξέλιξης των υπαλλήλων για το χρονικό διάστημα από 1.1.2016 έως 31.12.2017 αφορά όλους ανεξαιρέτως τους υπαλλήλους, τόσο αυτούς που υπηρετούσαν στις 31.12.2015 όσο και αυτούς που διορίστηκαν από 1.1.2016 και έπειτα.

Αυξήσεις στις αποδοχές των δημοσίων υπαλλήλων φέρνει το «ξεπάγωμα» των μισθολογικών ωριμάνσεων που είχε επιβληθεί το 2015. Το κόστος για τον προϋπολογισμό θα ανέλθει για το 2018 στα 143 εκατ. ευρώ και πλέον η μισθολογική ανέλιξη των δημοσίων υπαλλήλων θα γίνεται κάθε τρία χρόνια για υποχρεωτικής και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και κάθε δύο χρόνια για τους πανεπιστημιακής και τεχνολογικής Εκπαίδευσης. Με σχετική εγκύκλιο του υπουργείου Οικονομικών διευκρινίζεται ότι η αναστολή της μισθολογικής εξέλιξης των υπαλλήλων για το χρονικό διάστημα από 1.1.2016 έως 31.12.2017 αφορά όλους ανεξαιρέτως τους υπαλλήλους, τόσο αυτούς που υπηρετούσαν στις 31.12.2015 όσο και αυτούς που διορίστηκαν από 1.1.2016 και έπειτα.

Δηλαδή, η μισθολογική εξέλιξη μέχρι 31.12.2017 ανεστάλη τόσο για τους υπηρετούντες κατά τις 31-12-2015 όσο και γι’ αυτούς που διορίστηκαν μετά την 1.1.2016 και κατατάχθηκαν στα μισθολογικά κλιμάκια ανάλογα με τα τυπικά τους προσόντα, την τυχόν προϋπηρεσία καθώς και τον κατέχοντα μεταπτυχιακό ή διδακτορικό τίτλο σπουδών. Το ίδιο ισχύει και για τους αποφοιτήσαντες μετά την 1.1.2016 από την Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης.

Από την άρση αναστολής της μισθολογικής εξέλιξης των υπαλλήλων επηρεάζεται α) των υπαλλήλων που είχαν υποβάλει αίτηση αναγνώρισης προϋπηρεσίας μετά την 1-1-2016 και β) των υπηρετούντων την 1-1-2016 υπαλλήλων που είχαν υποβάλει αιτήσεις για αναγνώριση μεταπτυχιακών ή διδακτορικών τίτλων σπουδών μετά την 1-1-2016.

Παραδείγματα

α) Εστω, υπάλληλος πανεπιστημιακής εκπαίδευσης (Π.Ε.) με χρόνο υπηρεσίας κατά την 1-1-2016, 4 έτη και 6 μήνες, ο οποίος είχε καταταχθεί στο μισθολογικό κλιμάκιο 3 της κατηγορίας του με πλεονάζοντα χρόνο 6 μήνες. Από 1-1-2018 που ενεργοποιείται η μισθολογική εξέλιξη, ο συγκεκριμένος υπάλληλος θα καταταγεί στο επόμενο μισθολογικό κλιμάκιο (Μ.Κ. 4) μετά την παρέλευση 18 μηνών, συμπληρώνοντας τους απαιτούμενους 24 μήνες για την αλλαγή κλιμακίου και αυτό καθώς τα έτη 2016 και 2017 δεν υπολογίζονται στον χρόνο υπηρεσίας του για την απονομή του επόμενου μισθολογικού κλιμακίου, καθώς γι’ αυτά τα δύο έτη δεν προβλεπόταν καμία μισθολογική εξέλιξη.

β) Εστω, υπάλληλος Π.Ε. κατηγορίας, ο οποίος κατά τις 31/12/2017 κατέχει το Μ.Κ. 3, δεν έχει προσωπική διαφορά και από τη σύγκριση αποδοχών που έγινε κατά τις 31.12.2015 έλαβε αύξηση ύψους 60 ευρώ στον βασικό μισθό του, την οποία λαμβάνει σε 4 ισόποσες δόσεις. Επίσης, κατά την κατάταξή του την 1.1.2016 είχε πλεονάζοντα χρόνο 6 μήνες, ενώ με αίτησή του μετά την 1-1-2016 ζήτησε την αναγνώριση μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών και επομένως από 1-1-2018 δικαιούται προώθηση κατά 2 μισθολογικά κλιμάκια.

Ο υπάλληλος αυτός μετά την 1-1-2018 που ενεργοποιείται η μισθολογική εξέλιξη, προωθείται κατά 2 Μ.Κ., κατατάσσεται στο 5ο Μ.Κ. και λαμβάνει στο ακέραιο τη διαφορά μεταξύ των δύο κλιμακίων (118 ευρώ), καθώς και την 3η δόση της αύξησης που είχε προκύψει κατά την αρχική κατάταξη. Για την αλλαγή του επόμενου Μ.Κ., θα πρέπει να περάσουν 18 μήνες (συν 6 μήνες πλεονάζων χρόνος), ώστε να συμπληρωθεί το διάστημα των 24 μηνών που απαιτείται για μισθολογική εξέλιξη. Στις διατάξεις αυτές υπάγονται όλοι οι μόνιμοι και δόκιμοι πολιτικοί δημόσιοι υπάλληλοι, καθώς και οι υπάλληλοι με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου και ορισμένου χρόνου όπως για παράδειγμα:

α) των φορέων γενικής κυβέρνησης,

β) των Ανεξάρτητων Διοικητικών Αρχών (ΑΔΑ),

γ) των Οργανισμών Κοινωνικής Ασφάλισης (ΟΚΑ),

δ) των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) πρώτου και δεύτερου βαθμού,

ε) των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου (ΝΠΔΔ),

στ) των Νομικών Προσώπων Ιδιωτικού Δικαίου (ΝΠΙΔ).

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *