80 χρoνια πριν... 8-2-1940

ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΘΕΣΗ: Οι  οπαδοί ούτοι [Γερμανοί ιθύνοντες] της γενικής επιθέσεως, διεξαγομένης με όλα τα διαθέσιμα μέσα, ενδιαφερόμενοι μόνον από οικονομικής απόψεως διά τους προσεχείς μήνας, συνιστούν επιβολήν φορολογίας επί των διαθεσίμων κεφαλαίων. «Ή θα νικήσωμεν αμέσως, λέγουν, ή ας επέλθη κατακλυσμός».

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΟ ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ: Την 9.30΄ περίπου πρωινήν ώραν της 5ης Φεβρουαρίου, 100 αστυνομικοί εν πολιτική περιβολή εισέδυσαν εντός του κτιρίου της εν Παρισίοις σοβιετικής εμπορικής αντιπροσωπείας και εδήλωσαν ότι είχον εντολήν να ενεργήσουν έρευναν. […] Ευθύς ως έλαβε γνώσιν ο εν Παρισίοις πρεσβευτής της Σοβιετικής Ρωσσίας κ. Σούριτς, απέστειλε δύο υπαλλήλους της πρεσβείας εις τα γραφεία της εμπορικής αντιπροσωπείας, αξιών να εκκενωθή αμέσως το κτίριον και να παραδοθούν τα κατασχεθέντα έγγραφα. Των αστυνομικών αποκρουσάντων την απαίτησιν αυτήν, ο κ. Σούριτς διεμαρτυρήθη την 17ην ώραν προς την γαλλικήν Κυβέρνησιν […].

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ: […] Αι οδηγίαι αι οποίαι εδόθησαν προσφάτως υπό του κ. Μουσολίνι περί κατασκευής μεγάλων έργων κοινής ωφελείας […] πρέπει να θεωρηθούν ως μία εκ των της προετοιμασίας της Ιταλίας προς πόλεμον και ουχί ως σιωπηρά προσπάθεια προς διατήρησίν της εκτός της συρράξεως.

Κυριακή Κανονίδου

Είμαι η Κυριακή Κανονίδου, δημοσιογράφος και συντάκτρια στο ενημερωτικό site news1.gr

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *