80 χρoνια πριν… 24-6-1940

80 χρoνια πριν… 24-6-1940

80 χρoνια πριν... 24-6-1940 1

ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ: Παρά τας από ραδιοφώνου συστάσεις της γαλλικής κυβερνήσεως προς τον πληθυσμόν των πόλεων να μην εγκαταλείπη τας εστίας του, ακόμη και όταν επέκειτο η κατάληψίς των υπό των γερμανικών στρατευμάτων, δεδομένου ότι πάσαι αι γαλλικαί πόλεις είχαν κηρυχθή ανοχύρωτοι και επομένως δεν διέτρεχαν τον κίνδυνον καταστροφής, χιλιάδες προσφύγων εισήλθαν εις το ελβετικόν έδαφος. Πλείστοι εξ αυτών διήνυσαν πεζοπορούντες δεκάδας χιλιομέτρων, μεταβάλλοντες εκάστοτε κατεύθυνσιν, οσάκις ήκουαν τους κρότους των πυροβόλων και τον βόμβον των αεροπλάνων. Πολλοί, όταν εισήρχοντο εις το ελβετικόν έδαφος, έπιπτον λιπόθυμοι εκ της εξαντλήσεως.

ΤΑΓΓΕΡΗ: «Το γεγονός εις το οποίο παρέστη ο πληθυσμός της Ταγγέρης, η στρατιωτική κατάληψις της πόλεως και της ζώνης, είχεν σκοπόν […] να ενισχύση τας υπηρεσίας επιτηρήσεως και να εγγυηθή την ουδετερότητα της Ταγγέρης και του εδάφους της» (εφημερίδα «Ισπανία»).

ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ: Από της 1ης Ιουλίου θα αρχίση η λειτουργία της αποπερατωθείσης παρά τους στύλους του Ολυμπίου Διός κολυμβητικής δεξαμενής. Η είσοδος εις τους κολυμβητάς και το κοινόν θα επιτρέπεται καθημερινώς αντί εισιτηρίου 25 δραχμών. Το ύδωρ της δεξαμενής θα ανανεούται καθ’ εκάστη την 8ην πρωινήν.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *