80 χρoνια πριν… 23-6-1940

80 χρoνια πριν… 23-6-1940

80 χρoνια πριν... 23-6-1940 1

ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ: «Η Αγγλία απέβη ήδη ιδεώδης στόχος διά την εφαρμογήν αποκλεισμού, ιδίως αφ’ ης απεδείχθη η υπεροχή του αεροπλάνου έναντι του πολεμικού σκάφους [Φ. πλοίου], ήδη μάλιστα όταν το όπλον τούτο απέκτησε τας αναγκαίας βάσεις κατά μήκος των γαλλικών και βελγικών ακτών. Βαίνομεν προς πλήρην καταστροφήν της αγγλικής δυνάμεως» [γερμανική εφημερίδα].

ΑΝΑΚΩΧΗ: […] Μετά την τελικήν επεξεργασίαν των σχετικών πρωτοκόλλων, τα μέλη της γαλλικής αντιπροσωπείας έθεσαν τας υπογραφάς των κάτωθι των εγγράφων τούτων, τα οποία έφεραν την ανακωχήν μεταξύ Γαλλίας και Γερμανίας. Ισως εχρησιμοποίησαν την ιδίαν γραφίδα με την οποίαν οι Γερμανοί αντιπρόσωποι υπέγραψαν την ανακωχήν του 1918. Ητο ακριβώς 6.50΄, ευρωπαϊκή θερινή ώρα, όταν ήρχισεν η υπογραφή. Υπογράφει πρώτος ο στρατηγός Ουντσιντζέ. Καθώς ανταλλάσσονται τα έγγραφα θέτει και δευτέραν υπογραφήν. Τούτο απήτησε περί τα δύο λεπτά της ώρας. Ο αντιναύαρχος Λε Λυκ, καθώς ανταλλάσσονται αι υπογραφαί, έχει δακρυβρέκτους τους οφθαλμούς. […] Η όλη σκηνή διεδραματίσθη εις το σιδηροδρομικόν όχημα όπου η αντιπροσωπεία του Κάιζερ υπέκυψεν ηττημένη κατά το 1918.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *