Δίωξη για πλημμέλημα στο πλήρωμα του «Lassea» που απαντλούσε τα καύσιμα

Δίωξη για παραβίαση τελωνειακού κώδικα για λαθρεμπορία καυσίμων σε βαθμό πλημμελήματος, άσκησε η εισαγγελία Πειραιά εναντίον του πλοιάρχου και του πρώτου μηχανικού του πετρελαιοφόρου «Lassea»,