Προστασία πρώτης κατοικίας: Τι ισχύει για το 2020;

Προστασία πρώτης κατοικίας: Τι ισχύει για το 2020;

Γράφει ο Μιχαήλ Ζηδιανάκης, Δικηγόρος Θεσσαλονίκη με ειδίκευση στο Τραπεζικό Δίκαιο

Μετά την λήξη, χωρίς ανανέωση ή παράταση των προστατευτικών διατάξεων του Νόμου Κατσέλη (Ν. 3869/2010), που αφορούσαν την πρώτη κατοικία, ψηφίστηκε και τέθηκε σε εφαρμογή την 1η Ιουλίου 2019, ο Ν. 4605/2019, με τον οποίο παρέχεται η δυνατότητα υποβολής αίτησης υπαγωγής των φυσικών προσώπων στη διαδικασία συναινετικής ρύθμισης οφειλών από δάνεια με υποθήκη σε κύρια κατοικία.

Ο ανωτέρω νόμος προσφέρει στους δανειολήπτες, οι οποίοι, είτε δεν πληρούσαν τις απαραίτητες προϋποθέσεις, είτε δεν πρόλαβαν την προθεσμία υπαγωγής στις προστατευτικές διατάξεις του Ν. 3869/2010, να  ρυθμίσουν ορισμένες από τις ληξιπρόθεσμες οφειλές τους, επιτυγχάνοντας και την προστασία της κύριας κατοικίας τους.

Ποιες είναι οι προϋποθέσεις ένταξης στον νέο νόμο ρύθμισης χρεών;

Οι προϋποθέσεις για το 2020, ένταξης στις προστατευτικές διατάξεις του νέου νόμου είναι ιδιαίτερα δυσχερείς, καθιστώντας έτσι αδύνατη τη ρύθμιση και τελικώς την προστασία της κύριας κατοικίας των δανειοληπτών, οι οποίοι βρίσκονται σε άμεση ανάγκη.

Επί παραδείγματι, απαιτείται ως προϋπόθεση η ύπαρξη ενυπόθηκων εξασφαλισμένων οφειλών, οι οποίες ήταν ληξιπρόθεσμες την 31.12.2018. Επομένως, η ρύθμιση δεν αφορά οφειλέτες που θα βρεθούν σε αδυναμία σε μελλοντικό χρόνο ή έχουν άλλες ληξιπρόθεσμες οφειλές, όμως την ενυπόθηκη οφειλή την αποπλήρωναν κανονικά.

Ποια η διαφορά του νέου νόμου με τον νόμο Κατσέλη;

Η ρύθμιση που παρέχεται με το νέο νόμο δεν είναι συλλογική, δε ρυθμίζονται δηλαδή όλες οι οφειλές του δανειολήπτη, όπως με το Νόμο Κατσέλη. Αυτό σημαίνει ότι οι οφειλές, οι οποίες δε φέρουν εξασφάλιση, θα εξακολουθούν να υφίστανται και να αυξάνονται.

Ωστόσο, εφόσον ο δανειολήπτης επιτυχώς ενταχθεί στη ρύθμιση του ν. 4605/2019 και για όσο χρόνο διαρκεί αυτή η ρύθμιση, η κατοικία του θα προστατεύεται και απέναντι στις υπόλοιπες απαιτήσεις των πιστωτών του.

Ποια είναι η διαδικασία ένταξης;

Η διαδικασία ένταξης, η αίτηση για προστασία πρώτης κατοικίας ακολουθεί την εξωδικαστική οδό και γίνεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά, μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας.

Όλα τα απαραίτητα στοιχεία, στο μεγαλύτερο μέρος τους ανακτώνται και συμπληρώνονται αυτόματα, με αποτέλεσμα ο δανειολήπτης να μη χρειάζεται να συγκεντρώσει και να προσκομίσει σχεδόν κανένα έγγραφο. Με αυτόν τον τρόπο η διαδικασία γίνεται απλούστερη.

Τι περιλαμβάνει η νέα ρύθμιση;

Η νέα ρύθμιση περιλαμβάνει διαγραφή του υπολοίπου δανείου που υπερβαίνει το 120% της εμπορικής αξίας της κύριας κατοικίας του οφειλέτη, ενώ προβλέπει και εξόφληση του υπολοίπου ποσού σε χρονικό διάστημα έως και 25 έτη και χαμηλό επιτόκιο, εφόσον βέβαια ολοκληρώσει τη ρύθμιση και συμμορφωθεί πλήρως.

Μετά την είσοδο και τη δημιουργία αίτησης από το δανειολήπτη, και αφού ανακτηθούν όλα τα απαραίτητα στοιχεία που αφορούν π.χ. την περιουσιακή του κατάσταση, το ποσό των οφειλών του καθώς και οι εξασφαλίσεις αυτών, αναμένεται η πρόταση από τα πιστωτικά ιδρύματα.

Στην περίπτωση που οι πιστωτές του δανειολήπτη δεν απαντήσουν στην αίτηση ή απαντήσουν με μία πρόταση που δεν αντιστοιχεί στις προσδοκίες του οφειλέτη ή ο δανειολήπτης δεν κριθεί επιλέξιμος καθώς δεν πληροί τις προϋποθέσεις της ρύθμισης, τότε εντός προθεσμίας 15 ημερών θα πρέπει να προσφύγει στο Δικαστήριο.

Όπως γίνεται αντιληπτό, δεν μπορούμε να κάνουμε λόγο για ρυθμίσεις που ομοιάζουν με αυτές του Νόμου Κατσέλη, ούτε προσφέρουν τα ίδια αποτελέσματα.

Για ποιους ισχύει ο Νόμος Κατσέλη;

Ωστόσο, ο ν. 3869/2010 – Κατσέλη, διαγραφή οφειλών (με τις τροποποιήσεις του) ισχύει για τους οφειλέτες που δεν έχουν ακίνητη περιουσία  ή δεν ενδιαφέρονται για τη διάσωση της.  Σε αυτή την περίπτωση μπορούν να επιτευχθούν πολύ μεγάλες διαγραφές χρεών καθώς το δικαστήριο ορίζει δόσεις μόνο για 36 μήνες και διατάζει την διαγραφή του υπολοίπου των χρεών του.

Αν κάποιος δανειολήπτης δεν πληροί τις «αυστηρές» προϋποθέσεις του Ν. 4605/2019 και διαθέτει ακίνητη περιουσία, και μάλιστα πρώτη κατοικία, την οποία θέλει να προστατέψει. Δεν μπορεί, όμως, να προστατευτεί από τις εναπομείνασες διατάξεις του Ν. 3869/2010, έχει τη δυνατότητα ρύθμισης των οφειλών του δυνάμει του Κώδικα Δεοντολογίας.

προστασία-πρώτης-κατοικίας-2020

Ο οφειλέτης προσκομίζει στο πιστωτικό ίδρυμα όλα τα απαραίτητα έγγραφα, που θα του ζητηθούν, προκειμένου να κριθεί «συνεργάσιμος».

Ο Κώδικας Δεοντολογίας εφαρμόζεται σε οφειλές που παρουσιάζουν καθυστέρηση, χωρίς όμως να έχουν καταγγελθεί ενώ ισχύει τόσο για οφειλές ιδιωτών όσο και επιχειρήσεων.

Ο παρόν νόμος αποτελεί ένα χρήσιμο εργαλείο για την επίτευξη εξωδικαστικού συμβιβασμού, ωστόσο παραμένει κατά πολύ στη διακριτική ευχέρεια των τραπεζών, να προχωρήσουν σε συμφωνία με το δανειολήπτη.

Ποιο είναι το συμπέρασμα για προστασία κύριας κατοικίας;

Καταλήγοντας, η προστασία της κύριας κατοικίας διαφαίνεται ιδιαίτερα «θολή» με τις ρυθμίσεις του ν. 4605/2019, ο οποίος μπορεί να αποτελέσει ένα χρήσιμο μέσο για ορισμένους δανειολήπτες που θα «καταφέρουν» να προσπεράσουν τις προϋποθέσεις του, αφήνοντας, όμως, εκτεθειμένο ένα μεγάλο ποσοστό οφειλετών.

Από 1ηΜαΐου, μάλιστα, με τη λήξη του ανωτέρω νόμου, θα επέλθει η  πλήρης παύση της προστασίας πρώτης κατοικίας, σε συνδυασμό με την ταυτόχρονη κατάργηση κάθε περιορισμού σε ό, τι αφορά τους πλειστηριασμούς για τα νοικοκυριά με κόκκινα δάνεια, οδηγώντας στην ανάγκη θεσμοθέτησης νέου θεσμικού πλαισίου.

Σε κάθε περίπτωση οι δανειολήπτες θα πρέπει να ενημερώνονται από εξειδικευμένους δικηγόρους, προκειμένου να εκμεταλλευτούν το νομικό πλαίσιο υπέρ τους και να γνωρίζουν τις πιο συμφέρουσες για αυτούς επιλογές.

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να λάβετε από το Website του δικηγορικού μας γραφείου www.enomika.gr και στα τηλέφωνα 2310500442 (Θεσσαλονίκη), 2392181200 (Περαία Θεσσαλονίκης)  και  2109585365 (Αθήνα)

Δείτε περισσότερα για Δικηγόρος Θεσσαλονίκη

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *