Aποψη: Πληροφορίες στην εφορία υποχρεούνται να παρέχουν τράπεζες, ασφαλιστικές, ΕΛΤΑ…

Aποψη: Πληροφορίες στην εφορία υποχρεούνται να παρέχουν τράπεζες, ασφαλιστικές, ΕΛΤΑ…

Aποψη: Πληροφορίες στην εφορία υποχρεούνται να παρέχουν τράπεζες, ασφαλιστικές, ΕΛΤΑ... 1

K​​ατ’ εφαρμογήν σχετικής πρόβλεψης του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας ορισμένες κατηγορίες προσώπων, π.χ. τράπεζες, ΕΛΤΑ, ασφαλιστικές εταιρείες κλπ., υποχρεούνται να παρέχουν αυτομάτως πληροφορίες στη Φορολογική Διοίκηση σχετικά με τις οικονομικές συναλλαγές τους με φορολογουμένους. Τα στοιχεία αυτά διασταυρώνονται από την ΑΑΔΕ με τις φορολογικές δηλώσεις των φορολογουμένων και αξιοποιούνται για την επιλογή των υποθέσεων που θα ελεγχθούν φορολογικά (π.χ. όταν οι δαπάνες διαβίωσης είναι υψηλότερες σε σχέση με τα δηλωθέντα εισοδήματα). Επειτα από επεξεργασία όλων αυτών των στοιχείων που έχει στη διάθεσή της η φορολογική-ελεγκτική αρχή, συγκρινόμενα με τα ετήσια δηλωθέντα εισοδήματα, μπορεί αυτόματα να προκύψουν διαφορές και πιθανόν να εντοπιστεί αποκρυβείσα φορολογητέα ύλη.

Συγκεκριμένα, τα πιστωτικά και χρηματοδοτικά ιδρύματα (τράπεζες), οι φορείς εκκαθάρισης συναλλαγών με χρήση καρτών πληρωμών και τα ιδρύματα πληρωμών που λειτουργούν στην Ελλάδα, τα ΕΛΤΑ, η «Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε.» (ΕΧΑΕ), καθώς και οι Εταιρείες Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών, υποχρεούνται να διαβιβάζουν στο υπ. Οικονομικών καταστάσεις σε ηλεκτρονικό αρχείο, με στοιχεία που αφορούν:

α) Το ποσό των πιστωτικών και χρεωστικών τόκων καταθέσεων και repos που απέκτησαν κατά το προηγούμενο έτος, καθώς και το ποσό του φόρου που παρακρατήθηκε, με τα στοιχεία των δικαιούχων/συνδικαιούχων, όπως όνομα, επώνυμο, ΑΦΜ και ημερολογιακό έτος αναφοράς. Ουσιαστικά, αναφέρονται δηλαδή τα κέρδη από κεφάλαιο, τα οποία βλέπουμε προσυμπληρωμένα στις φορολογικές δηλώσεις.

β) Δεδομένα καταθετικών λογαριασμών ή/και λογαριασμών πληρωμών φυσικών προσώπων, οι οποίοι εμφανίζουν είτε συνολική ετήσια κίνηση χρέωσης, είτε συνολική ετήσια κίνηση πίστωσης (ήτοι εμβάσματα, αναλήψεις/καταθέσεις, κλπ.) μεγαλύτερη των 100.000 ευρώ (σημ.: δεν αθροίζονται χρεώσεις και πιστώσεις). Δεν λαμβάνονται υπ’ όψιν ανανεώσεις προθεσμιακών λογαριασμών και μεταφοράς ποσών μεταξύ λογαριασμών με κοινό/ούς δικαιούχο/ους.

γ) Χαρτοφυλάκιο φυσικών προσώπων που αφορά κινητές αξίες, με ημερομηνία 31/12 τόσο του εκάστου ημερολογιακού έτους αναφοράς, όσο και του αμέσως προηγούμενου, χρηματικής αξίας μεγαλύτερης των 200.000 ευρώ. Το εν λόγω όριο υπολογίζεται ανά επενδυτή, ήτοι συναθροίζονται τα χαρτοφυλάκια στα οποία συμμετέχει ένα φυσικό πρόσωπο. Εάν σε ένα χαρτοφυλάκιο συμμετέχουν περισσότεροι δικαιούχοι, αυτό επιμερίζεται ισόποσα.

δ) Τα ΕΧΑΕ υποβάλλουν στοιχεία που αφορούν μερίσματα, τα οποία διανεμήθηκαν σε φυσικά και νομικά πρόσωπα κατά το προηγούμενο ημερολογιακό έτος από εταιρείες με μετοχές εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αθηνών.

ε) Χρηματικά ποσά που πραγματικά καταβάλλονται για τοκοχρεολυτική απόσβεση δανείων, περιλαμβανομένων και των δεδουλευμένων και καταβληθέντων τόκων, καθώς και των τυχόν τόκων υπερημερίας.

στ) Επιπλέον, οι φορείς (τράπεζες κλπ.) εκκαθάρισης συναλλαγών με χρήση καρτών πληρωμών (πιστωτικών ή και χρεωστικών), συμπεριλαμβανομένων των συναλλαγών ανάληψης σε ελληνικά ΑΤΜ, διαβιβάζουν στοιχεία που αφορούν συναλλαγές καρτών πληρωμών που έχουν εκδοθεί στην αλλοδαπή από πιστωτικό ίδρυμα με έδρα εκτός Ελλάδας.

ζ) Τα πιστωτικά και χρηματοδοτικά ιδρύματα, τα ιδρύματα πληρωμών και τα Ελληνικά Ταχυδρομεία διαβιβάζουν στοιχεία που αφορούν:

• Μεταφορές πίστωσης, εμβάσματα, άμεσες χρεώσεις και τραπεζικές επιταγές πελατών τους (φυσικών και νομικών προσώπων) για μεταφορά κεφαλαίων στο εξωτερικό.
• Εισπράξεις συμβεβλημένων με αυτά επιχειρήσεων, μέσω πιστωτικών καρτών.

Πέραν των ανωτέρω οι ακόλουθες επιχειρήσεις υποχρεούνται σε υποβολή στοιχείων:
i. Επιχειρήσεις ιδιωτικής ασφάλισης, για στοιχεία των ασφαλιστικών συμβολαίων ζωής, θανάτου, προσωπικών ατυχημάτων και ασθένειας που συνάφθηκαν και αφορούν φυσικά πρόσωπα.
ii. Ιδιωτικά θεραπευτήρια/κέντρα υποβάλλουν στοιχεία για ιατρικές πράξεις/επεμβάσεις (π.χ. ΑΦΜ ιατρού που εκτέλεσε την επέμβαση). Δεν περιλαμβάνονται οι αμοιβές που αφορούν διαγνωστικές εξετάσεις ή επισκέψεις για ιατρικές γνωματεύσεις.
iii. Τα ιδιωτικά εκπαιδευτήρια όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης, κολέγια, παραρτήματα ξένων πανεπιστημίων, ιδιωτικά ΙΕΚ, εργαστήρια ελευθέρων σπουδών, επαγγελματικές και τεχνικές σχολές υποβάλλουν στοιχεία καταβληθέντων διδάκτρων και πληρωμών για πρόσθετες παροχές (μεταφορά μαθητών, διατροφή κλπ.).
iv. Οι εταιρείες σταθερής και κινητής τηλεφωνίας, οι εταιρείες παροχής ηλεκτρικής ενέργειας και οι εταιρείες ύδρευσης είναι υποχρεωμένες να διαβιβάζουν στοιχεία των συνδρομητών τους.

* Η κ. Τζένη Πάνου και ο κ. Γιώργος Σαμοθράκης είναι υπεύθυνοι του Φορολογικού τμήματος της ASnetwork (www.asnetwork.gr).

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *