Οι εξαγωγές και η κατανάλωση, μοχλοί ανάκαμψης στο δεύτερο τρίμηνο του 2017

Οι εξαγωγές και η κατανάλωση, μοχλοί ανάκαμψης στο δεύτερο τρίμηνο του 2017 1

Ο εξωτερικός τομέας της οικονομίας, δηλαδή οι εξαγωγές, και η ιδιωτική και δημόσια κατανάλωση ήταν οι βασικοί παράγοντες που στήριξαν την οικονομική ανάπτυξη της χώρας κατά το δεύτερο τρίμηνο. Σύμφωνα με τους οικονομολόγους της Alpha Bank, στο β΄ τρίμηνο του 2017 η ιδιωτική κατανάλωση συνέβαλε κατά 0,5 εκατοστιαίες μονάδες στην αύξηση του ΑΕΠ, έναντι 0,9 εκατοστιαίες μονάδες στο πρώτο τρίμηνο του 2017.

Η ιδιωτική κατανάλωση αυξήθηκε, για τέταρτο συνεχές τρίμηνο, κατά 0,7% σε ετήσια βάση, στο δεύτερο τρίμηνο του 2017, έναντι αυξήσεως 1,2% στο πρώτο τρίμηνο. Ετσι παρά τη μεγάλη αύξηση των φορολογικών υποχρεώσεων η ιδιωτική κατανάλωση παραμένει ανθεκτική καθώς υποστηρίζεται από την αύξηση της απασχόλησης κατά 1,7%, σε ετήσια βάση, στο α΄ πεντάμηνο του έτους.

Με βάση τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία, στο πρώτο τρίμηνο του 2017 το διαθέσιμο εισόδημα των νοικοκυριών αυξήθηκε κατά 0,4% σε ετήσια βάση.

Η δημόσια καταναλωτική δαπάνη αυξήθηκε σημαντικά κατά 3,3% σε ετήσια βάση συμβάλλοντας στην αύξηση του ΑΕΠ κατά 0,7 εκατοστιαίες μονάδες έναντι ωστόσο μεγάλης μείωσης κατά 1,9% σε ετήσια βάση στο πρώτο τρίμηνο του 2017. Η τόνωση των καταναλωτικών δαπανών του κράτους το δεύτερο τρίμηνο συνδέεται με τη διαφαινόμενη πρόοδο των διαπραγματεύσεων με τους πιστωτές, που επέτρεψε τη χαλάρωση τον Μάιο και τον Ιούνιο της προσπάθειας περιορισμού των δαπανών.

Θετική ήταν και η συμβολή του εξωτερικού τομέα στον ρυθμό οικονομικής ανάπτυξης κατά 1,8 εκατοστιαία μονάδα. Η εξέλιξη αυτή αποδίδεται στην αύξηση των εξαγωγών αγαθών και υπηρεσιών κατά 9,5% (αγαθά: 8,8%, υπηρεσίες:11,5%) που υπερκάλυψε την αύξηση των αντίστοιχων εισαγωγών (+3,1%). Σύμφωνα με την Alpha Bank, η προσαρμογή που έχει επιτευχθεί στις εξωτερικές συναλλαγές στην περίοδο των προγραμμάτων προσαρμογής είναι αξιοσημείωτη και είναι χαρακτηριστικό ότι, από την έναρξη της κρίσεως έως και το δεύτερο τρίμηνο του 2017, το ποσοστό των εξαγωγών αγαθών και υπηρεσιών προς το ΑΕΠ έχει αυξηθεί σημαντικά στο 31,7% το δεύτερο τρίμηνο του 2017 από 24,1% το δεύτερο τρίμηνο του 2008. Η αύξηση των εισαγωγών προήλθε κυρίως από τις εισαγωγές υπηρεσιών (15,7% σε ετήσια βάση στο δεύτερο τρίμηνο του 2017).

Αντίθετα, ο ακαθάριστος σχηματισμός παγίου κεφαλαίου μειώθηκε κατά 4,6% σε ετήσια βάση, στο δεύτερο τρίμηνο του 2017, συμβάλλοντας αρνητικά στη μεταβολή του ΑΕΠ κατά 0,5 εκατοστιαίες μονάδες. Οι επενδύσεις ως ποσοστό του ΑΕΠ παραμένουν σε πολύ χαμηλό επίπεδο, στο 11,0% στο β΄ τρίμηνο του 2017, έναντι 23,8% στο α΄ τρίμηνο του 2008. Τέλος, και η μεταβολή των αποθεμάτων επέδρασε αρνητικά στο ΑΕΠ κατά -1,7 εκατοστιαία μονάδα.

Σύμφωνα με τους οικονομολόγους της τράπεζας, μια σειρά δεικτών συγκυρίας δείχνει ότι θα έχουμε περαιτέρω ανάκαμψη κατά το τρίτο και κυρίως κατά το τέταρτο τρίμηνο του έτους. Οι θετικές εξελίξεις εντοπίζονται στην αντοχή της ιδιωτικής κατανάλωσης, στην πολύ καλή πορεία του τουρισμού και στην ενίσχυση της εμπιστοσύνης μετά την ολοκλήρωση της δεύτερης αξιολόγησης.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.